JP Stan dobio odobrenje za obavljanje poslova upravitelja zgrada

Obavještavaju se etažni vlasnici stanova i poslovnih prostora na području općine Travnik da je JP STAN  D.O.O. Travnik sa sjedištem u ulici Erika Brandisa 19 dobio rješenje kojim mu se odobrava obavljanje poslova upravitelja zgrada sukladno odredbama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ( „Službene novine SBK/KSB  broj: 5/14).

 

Pozivaju se etažni vlasnici da su u skladu sa navedenim zakonom obvezni sklopiti ugovor o održavanju zajedničkih dijelova izgrada i uređaja u zgradi sa certificiranim upraviteljem. Napominjemo da su etažni vlasnici dužni dostaviti Zapisnik o izboru upravitelja Službi za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove i izabranom upravitelju u roku od 8 dana od dana izbora.

 

Sve dodatne informacije etažni vlasnici mogu dobiti u nadležnoj službi na broj telefona: 030 509 059.