Politika

KO SDP SBK: Šumskoprivredno preduzeće prevarilo penzionere

U prostorijama SDP BiH u Travniku održana je 2. proširena sjednica Predsjedništva Kantonalne organizacije SDP BiH Srednjobosanskog kantona. Razgovarano je o velikom broju tema – od trenutnog stanja u organizacijama SDP BiH na području Srednjobosanskom kantonu do planova i priprema za predstojeće Lokalne izbore 2020. godine.

 

 

Posebna pažnja posvećena je radu SDP-ovih zastupnika u Skupštini Srednjobosanskog kantona, te stavovima SDP BiH prema materijalima koji će se naći na narednoj sjednici Skupštine. Najveću pažnju i diskusiju svakako je izazvao Nacrt Budžeta SBK za 2020.godinu koji i dalje, iz godine u godinu, ne pokazuje želju vladajućih struktura na području ovog kantona da počnu razmišljati o budućnosti i razvoju Kantona, nego isključivo „gašenju požara“ i zadržavanju statusa quo. To najbolje pokazuju predviđena izdvajanja za poljoprivredu, privredu, sport i kulturu koja su daleko od zakonski predviđenih minimuma, ali i nepostojanje ni želje ni plana u narednoj godini da se ispune obaveze prema boračkoj populaciji proistekle iz Zakona o dopunskim pravima boraca FBiH. Ovo su prvenstveno razlozi zašto zastupnici SDP BiH neće podržati Budžet u ovom obliku i zašto će se nastaviti zalagati da Budžet našeg kantona napokon postane razvojni.

 

Također, stav zastupnika SDP BiH je da Izvještaj  Šumskoprivrednog društva „Srednjobosanske šume“ ni u kom slučaju ne može biti prihvatljiv za podršku, posebno kad se zna da je Uprava ovog Društva u proteklom periodu netransparentno izdvajala sredstva za različite namjene koja su se umjesto toga morala uložiti u razvoj i unaprjeđenje Društva. Posebno je zabrinjavajuće što Društvo ne vrši jednu od svojih osnovnih funkcija koja podrazumijeva i obezbjeđenje ogrjevnog drveta u dovoljnoj mjeri za stanovništvo – tako da su građani, a posebno penzioneri i ove godine dovedeni u veoma tešku situaciju prije početka grejne sezone.

 

SDP BiH će i dalje nastaviti da izvještava javnost o radu Skupštine Srednjobosanskog kantona, a sve svoje aktivnosti će usmjeriti na poboljšanje stanja građana ovog kantona koji s pravom u šali nosi ime“ Zadnjobosanski“.

 

 

(Služba za odnose s javnošću KO SDP BiH SBK/KSB)