PromoTravnik

Na Sveučilištu „VITEZ“ održana radionica o komunikacijskim vještinama

U povodu obilježavanja Dana općine Travnik, Centar za cjeloživotno učenje Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“  organizirao je radionicu o temi „Komunikacijske vještine“.O osnovnim vještinama te principima i alatima koji za krajnji cilj imaju uspješnu komunikaciju, govorila je  viša asistentica Tanja Gavrić, mag.oec.

 

 

„Budući da od toga koliko je komuniciranje učinkovito ovisi uspjeh u profesionalnom i privatnom životu, sposobnost točnog prijenosa poruka kao i pravodobna razmjena i obrada informacija, vještine su koje moraju svladati (ako do sada nisu) oni koji žele ostvariti svoje ciljeve“, poručila je Tanja Gavrić.

Dodala je kako sposobnost uspješnog komuniciranja i  privatni život svakog pojedinca čini kvalitetnijim te da se uspješni komunikatori lako  prepoznaju u okruženju u kojem žive i rade.

 

 

„Uspješna komunikacija je dvosmjerni proces i stoga je, osim učinkovitog prijenosa informacija, jednako važno iste znati i slušati“, naglasila je viša asistentica Tanja Gavrić na predavanju o komunikacijskim vještinama.

„Sadržajno i zanimljivo predavanje upotpunjeno je vježbama u kojima smo demonstrirali vještine prenošenja informacija, koristeći se tehnikama na koje nas je asistentica uputila“, kazala je jedna od brojnih sudionioca, dodajući kako će novousvojena znanja i komunikacijske vještine zasigurno poboljšati kvalitetu njihova života.