Info

Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma” održat će se uoči Dana državnosti BiH 20. i 21. novembra

Sa ciljem što uspješnije organizacije Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“, potpredsjednik F BiH Refik Lendo u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“, sastao se u kabinetu na radnom sastanku sa akademikom Mirkom Pejanovićem, predsjednikom Naučnog odbora, dr. sci. Selmom Cikotićem, dr. sci. Rasimom Muratovićem i članovima Izvršnog odbora manifestacije „Meokrnje 2024. godine“ Admirom Hadžiemrićem, Nevzudinom Vihrićem, Smajom Mekićem i Amelom Lolić.

 

Tokom sastanka razgovaralo se o značaju antifašističke borbe bosanskohercegovačkih patriota u Drugom svjetskom ratu i Odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992 – 1995 ističiću da antifašizam kao civilizacijska tekovina je jedini put koji država Bosna i Hercegovina treba da slijedi. Svjesni činjenice da fašizam nije pobjeđen 1945. godine, kao ni 1995. godine, akademska zajednica Bosne i Hercegovine maksimalnim angažmanom će dati svoj doprinos u borbi protiv fašizma kroz naučne skupove, posebno što se posljednjih godina iz Srednje Bosne, sa platoa Meokrnja šalje jasna poruka da je Bosna i Hercegovina na putu antifašizma, na putu borbe protiv najveće pošasti koju je ikada Svijet zapamtio, fašizma. U trenutcima kada bijesni rat u Ukrajini i Palestini važno je, da iz Bosne i Hecegovine, koja je bila pogođena ratom na kraju 20 vijeka, i u kojoj se desio genocid u Srebrenici, šaljemo poruku trajne borbe protiv fašizma i neofašizma.

Značajan doprinos u organizaciji Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ dat će akademska zajednica na čelu sa akademikom prof. dr. Mirkom Pejanovićem, potpredsjednikom Akademije nauka i umjetnosti BiH, dr. sc. Selmom Cikotićem, redovnim profesorom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i dr. sc. Rasimom Muratovićem, Institut za istraživanje zločina i međunarodnog prava Univerziteta Sarajevo, a pozivi će biti upućeni da budu članovi Naučnog odbora i time doprinesu što uspješnijoj organizaciji: dr. Željku Šainu, prof. emeritus, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Seadu Turčalu, dekanu Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Kenanu Dautoviću, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, docentu dr. Dženanu Dautoviću, Zavičajni muzej u Travniku, prof. dr. Pavlu Mijoviću, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, dr. sc. Amiru Kliki, Institut za istraživanje zločina i međunarodnog prava Univerziteta Sarajevo i prof. dr. Franji Topiću, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu.

Na sastanku je definisan datum održavanja Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“, a isti će se održati povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 20. i 21. novembra 2024. godine u Travniku dok će se naziv i tematske cjeline Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ definisati na Naučnomm odboru koji će se održati 21. juna 2024. godine u Travniku i uputiti pozivi autorima referata iz zemalja regiona.