Centralna BosnaInfo

Počinje izuzimanje vozila višestrukim prekršiocima zakona u SBK

Teške saobraćajne nesreće sa najtežim posljedicama i veliki broj višestrukih povratnika koji čine prekršaje iz oblasti sigurnosti saobraćaja najprije su alarmirali policiju u SBK koja je u protekla dva mjeseca poduzela niz preventivnih akcija, istaknuo je Faik Adilović, policijski komesar SBK.

-Moramo stati u kraj povratnicima  u činjenju saobraćajnih prekršaja. Sarajevo, Zenica i Tuzla rade to na način da oduzimaju sredstva izvršenja. – kazao je komesar Adilović na sastanku sa predsjednicima općinskih sudova u SBK.

Komesar Adilović  je iznio i podatke prema kojim su višestruki povratnici u činjenju saobraćajnih prekrašaja dužni preko milion maraka za neplaćene kazne. Predsjednik Općinskog suda Travnik, Goran Dujić, te predsjednice općinskih sudova u Bugojnu, Jajcu  i Kiseljaku: Randžana Hadžiebegović – Haračić, Safija Cerić i Božana Banduka zajedno sa svojim saradnicima  iznijeli su svoje viđenje situacije, razmotrili iskustva iz drugih kantona,  nakon čega je donesen i zaključak.

policija_sudovi2

-Aktuelni trenutak nam nalaže takve aktivnosti, mada je aktivnosti bilo i u prehodnom periodu. Donijeli smo jedan zaključak da će se to intenzivirati protiv višestrukih prekršitelja. Donesen je zaključak da sve policijske stanice zajedno sa opšćinskim sudovima krenu u te aktivnosti kako bi se sigurnost građana u SBK podigla na još više nivo i postigla generalna i specijalna prevencija. – kazao je Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku.

Da problem sa prekšiocima saobraćajnih propisa zaista ima velike razmjere svjedoči podataka da je policija u protekla dva mjeseca oduzela 400 saobraćajnih dozvola i to mahom zbog vožnje u alkoholiziranom stanju ili pod dejstvom opojnih sredstava, a zabilježen je i značajan broj slućčajeva vožnje bez položenog vozačkog ispita.

policija_kontrola1

Na kraju su usaglašene i aktivnosti u pogledu oduzimanja vozila počiniocima šumskih krađa, te kod oduzimanja oružja u krivičnim predmetima.

-Dogovoreni su tačno uhodani mehanizmi na osnovu kojih će se oduzimati sredstva izvršenja, u ovom slučaju vozila, od višestrukih povratnika  u vršenju saobraćajnih prekršaja. Na taj način nastojat će se poboljšati sigurnost. Aktivnost je počela u određenim policijsim stanicama. – kazao nam je Rusmir Prohan, glasnogovornik policijskog komesara.

Na području općine Kiseljak, oduzeta su tri  motorna vozila, s obzirom da do sada izrečene kazne nisu postigle svrhu kažnjavanja i vlasnici vozila su nastavili sa vršenjem prekršaja za koja je, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, Općinskom sudu Kiseljak biti predloženo oduzimanje vozila, kao sredstva izvršenja prekršaja.

 

Najlošije stanje u Vitezu

 

Najlošije stanje je u Vitezu gdje višestruki povratnici u vršenju prekršaja izu oblasti saobraćaja duguju preko 294 hiljade KM. Samo jedan vozač sa područja ove općine duguje za kazne 21.290 KM. Slijedi Travnik gdje nesavjensi vozači duguju 223 hiljade KM, a rekorder ima dug od 20.267 KM. U Kiseljaku su vozači napravili prekršaje u iznosu od 149 hiljada Km koje nisu platili, a u Bugojnu od 113 hiljada KM. Ima i svijetlih primjera,a to je Donji vakug gdje ukupni dugi svih vozača za kazne iznosi 3.380 KM.