Kultura

Naučni skup u povodu 200 godina od smrti šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka

Danas je na  Internacionalnom univerzitetu u Travniku održan  Naučni skup Šejh Abdulvehab Ilhamija Žepčak: 200 godina od smrti.

 

Organizatori Naučnog skupa bili su: Direkcija Bošnjačke zajednice kulture  „Preporod“, BZK „Preporod“ Travnik, BZK „Preporod“ Žepče, Institut za bošnjačke studije BZK „Preporod“, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu i Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu.