Nema dogovora između pregovaračkih timova Vlade i Sindikata

 

Današnji  pregovori između pregovaračkih timova Vlade SBK i Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika SBK održani u Travniku bili su neuspješni, tako da je generalni štrajk najavljen za 6. mart sve izvjesniji.

Tokom pregovora pozicije se nisu bitno promjenile, pregovarački tim Vlade SBK ponudio 2,20 KM satnicu uz fiksne koeficijente, a Sindikat pristaje na minimalnu satnicu od 2,35 KM.

Resorni ministar Nikola Grubešić najavio kako bi se u četvrtak, 2. marta mogla održati vanredna sjednica Vlade SBK na kojoj bi Vlada donijela odluku o novoj ponudi za zdravstvene radnike ili eventualno o potpisivanju Kolektivnog ugovora kakav je potpisan za nivo Federacije BiH.