Centralna BosnaInfo

Ništa od nagodbe i regresa za ovu godinu!

Vlada Srednjobosanskog kantona na jučerašnjoj sjednici u Travniku odbila je zahtjeve nosilaca pravosudnih fukcija o vansudskom poravnanju koje je predložio ministar pravosuđa i uprave, Jozo Budeš. Još kod rasprave o prvom zahtjevu kojeg su uputili sudci Općinskog suda u Kiseljaku jasno je bilo da će svi ostali zahtjevi imati istu sudbinu. Vlada je trebala isplatiti 30 posto osnovice bez kamata po pravomoćnim presudama za regres u periodu 2012. – 2015. godina. Međutim, u zahtjevu se našla i 2016. godina, te troškovi života.

-Nemamo uslova za isplatu regresa za 2016. godinu. Ljudi nisu u toku kako stoji budžet. Nema regresa, ako je budžet u deficitu.  – kazao je kantonalni premijer, Tahir Lendo.

Nakon kraće rasprave sa dnevnog reda skinut je zahtjev sudaca Općinskog suda u Kiseljaku, ali sve naredne tačke , a riječ o sličnim zahtjevima sudaca Kantonalnog suda u Novom Travniku, Općinskog suda u Travniku i Kantonalnog tužilaštva u Travniku.