OO SDP BiH Travnik uputio zahtjev za održavanje vanredne sjednice Općinskog vijeća

Predsjedništvo OO SDP Travnik održalo je vanrednu sjednicu elektronskim putem sa koje je upućen zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Travnik. Pored ovoga donesen niz zaključaka i prijedloga mjera za prevazilaženje situacije nastale globalnom pandemijom korona virusa (Covid-19). Ovim putem prenosimo zaključke sa vanredne elektronske sjednice Predsjedništva OO SDP BiH Travnik:

 

 

 1. Apelujemo na sve građanke i građane naše općine da slijede upute ljekara i kriznih štabova kako bi sačuvali svoj život i živote svojih najbližih, kao i živote svojih prijatelja i komšija.
 2. Suočeni sa pandemijom COVID-19 u BiH i SBK/KSB, te predstojećom ekonomskom krizom u BiH, tražimo hitno održavanje Kolegija OV Travnik kako bi donijeli odluku o izmjeni Poslovnika i održavanju hitne sjednice općinskog vijeća sa temom: Rebalans Budžeta Općine Travnik za 2020. godinu. Svako odugovlačenje i nereagiranje na krizu nas dovodi u situaciju da kriza upravlja nama, a ne mi krizom.
 3. Kako svi ekonomski parametri pokazuju potpuno zaustavljanje privrednih aktivnosti u martu i mjesecima koji dolaze, tražimo restruktuiranje budžeta i donošenje mjera kako bi se pomoglo srednjim i malim preduzećama i obrtnicima.
 4. Mjere trebaju sadržavati slijedeće privremene odluke:

 

 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu za fizička i pravna lica, kao i za druge pravne subjekte kojima je utvrđena obaveza plaćanja komunalne naknade a kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, kao i oslobađanje plaćanja naknade za taxi stajališta za 2020.godinu.
 • Oslobađanje od plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina korisnicima kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti.
 • U rebalansu izdvojiti 500.000 KM za pomoć privredi u otklanjanju posljedica pandemije COVID-2019 na ekonomske tokove u općini Travnik.
 • Kreirati budžetsku stavku za pomoć poljoprivrednicima i ostalim građanima koji će izvršiti proljenu sjetvu žitarica (površine 2 dunuma i više), graha ili krompira (pola dunuma i više), Općina će obezbjediti sav repromaterijal: sjeme, zaštitu, gnjojivo i gorivo.
 • Odluku kojom se Općina Travnik obavezuje otkupiti sve viškove proizvedenih kultura koje ne budu potrebne onima koji se uključe u projekat proljetne sjetve iz stavke iznad. Viškove predati narodnim kuhinjama.
 • Kreirati budžetsku stavku za pomoć ugroženoj i ranjivoj populaciji građana Travnika uz pojednostavljenje procedura i procesa pribavljanja dokumentacije u postupku ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta.
 • Sredstva za implementaciju gore navedenih mjera naći na pozicijama rashoda: Izdaci za rad komisija koje formira općinsko vijeće – 93.000 KM, Općinska izborna komisija 200.000 KM umanjiti na 20.000 KM, Grantovi političkim strankama – 274.000 KM i Naknade općinskim vjećnicima – 243.000 KM.

 

(Predsjedništvo SDP BiH Travnik)