Osvrt na (ne)rad Općinskog vijeća Travnika u 2018.godini

Tekst kao ovaj moguće je napisati samo ako ste, uistinu, htjeli da ukažete na nedosljednosti i probleme koji postoje u radu OV Travnik te sugerišete načine na koje Vijeće može ispuniti svoju najvažniju ulogu, tj. da svojim neprestanim radom i poduzetim mjerama utječe na kvalitet života i sretniju budućnost građana Travnika.

 

 

Implementacijom rezultata Lokalnih izbora 2016.godine, Vijeće je nastavilo raditi pod potpunom kontrolom SDA i Hrvatske koalicije za Travnik što nije upitno imajući u vidu da su SDA i HDZ BiH dobili većinsko povjerenje građana Travnika. Ozbiljan opozicioni političar će prihvatiti faktičko stanje unutar Vijeća i očekivati da će nova- stara koalicija imati šta za ponuditi u mandatnom periodu 2016-2020.

Nažalost, nismo vidjeli nekih značajnih pomaka na tom planu imajući u vidu da je rad Vijeća opterećen neslaganjem koalicionih partnera od samog početka rada u ovom mandatu. Doduše, treba istaknuti da se koalicija lako složi oko podjele plijena iskazanog u podjeli pozicija i sredstava iz budžeta za projekte koji se vrlo često ne implementiraju u zadatim rokovima i obimu investicije. Planiraju se obimne investicije u infrastrukturu i komunalne djelatnosti, ali se planirane aktivnosti ne mogu izvesti jer ih nema ko implementirati.

Svjedoci smo blokade u radu Vijeća od kraja 2017.godine do početka maja 2018.godine uzrokovane neslaganjima unutar koalicije i blokadom predsjedavajuće Vijeća, tj. nesazivanjem sjednica Vijeća punih pet mjeseci. U 2018.godini Vijeće je održalo samo 6 redovnih sjednica što dovodi u pitanje svrsishodnost egzistiranja Vijeća jer je neprihvatljivo da isto služi svrsi samo onda kada odgovara partnerima u vlasti, a ne i građanima Travnika.

 

Neprihvatljivo je da se pozicija predsjedavajuće Vijeća koristi kao kontrolna poluga za dobivanje određenih beneficija za HDZ BiH i ujedno blokira rad Vijeća dok im partner u vlasti, tj. SDA ne ispuni zahtjeve. Valjda smo izabrani od strane građana da radimo na poboljšanju uslova života svih građana, a ne samo članova ovih stranaka.

 

Osnovni problem leži u upornom odbijanju vladajućih da se izmijeni Statut općine Travnik koji je donesen krajem 2005.godine i nije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. S tim u vezi i Inicijativa SDP-a da se općina Travnik proglasi gradom bez mijenjanja unutarnje strukture jer u ovom momentu od svih kantonalnih administrativnih sjedišta u FBiH jedino Travnik ima status općine. Usklađivanjem Statuta naše općine sa naprijed pomenutim Zakonom dovodimo se do uvođenja pozicije dopredsjedavajućeg, koji bi trebao biti neko iz trećeg konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih ukoliko je izabran. Ovim usklađivanjem dolazimo u situaciju da pored predsjedavajuće Vijeća postoji i dopredsjedavajući koji bi bio u situaciji sazvati sjednice Vijeća i onda kada predsjedavajuća ne želi da to učini. Kontrolna poluga ili blaže rečeno „ ucjenjivanje“ koje koristi HDZ BiH bi prestalo i Vijeće bi bilo u situaciji da radi i onda kada to jedan od partnera ne želi ili prosto neće.

Nažalost, postoji nepisani dogovor između SDA i HDZ BiH da se ne ide u implementaciju usklađivanja Statuta Općine sa Zakonom o principima lokalne samouprave.

Već 6 godina SDP BiH svojim stalnim inicijativama o izmjenama Statuta Općine i uvođenjem pozicije dopredsjedavajućeg pokušava otkočiti procese, imajući u vidu da u našem Vijeću sjedi i predstavnik srpskog naroda koji bi mogao pozitivno utjecati na bolji i svrsishodniji rad Vijeća, ali za takvo nešto nema podrške SDA i HDZ BiH. Hajde da shvatimo da uvodjenje te pozicije slabi pregovaračku poziciju HDZ BiH, ali nam nije jasno šta tu smeta SDA-u. Ili nismo dovoljno upoznati kako je „snažna ljubav“ između dva partnera.

Klub vijećnika SDP BiH poziva vladajuće strukture da se uozbilje i prestanu ponašati kao „uvrijeđena mlada“. Ova općina zaslužuje ozbiljniji pristup problemima pred kojima se nalazi.

I za kraj, moramo se našaliti na ovu zimu koja se iznenada pojavila i „šokirala“ one firme koje su dobile tender za zimsko održavanje puteva u općini, što slikovito pokazuje nerad onih koji bi se trebali pobrinuti da građani Travnika, koji plaćaju poreze svojoj općini, dobiju za uzvrat i usluge koje im je općina dužna pružiti. Ali se desi da tendere za zimsko održavanje dobije firma iz Hercegovine i to iz dijela gdje snijeg vrlo rijetko padne, a poznati su po „stručnosti“ u obavljanju usluge zimskog održavanja puteva. Da nije smiješno bilo bi žalosno! Ali je i smiješno i žalosno.

 

(Klub vijećnika SDP-a BiH u OV Travnik)