Biznis

Poliklinika MEDICAL CENTAR u Travniku postaje najsavremeniji radiološki centar u regiji!

Magnetna rezonanca, 3D Ortopantomogram, CT, RTG, Ultrazvuk, Mamografija su samo dio asortimana poliklinike.

Savremena radiološka diagnostika kompletnog ljudskog organizma je moguća samo na jednom mjestu u regionu, u poliklinici “Medical centar” u Travnik. Sastavni dio vrhunske medicine i stomatologije je vrhunska dijagnostiga. Kvalitetna radioloska dijagnostika je najsigurniji put do tacne dijaggnoze te ispravnog i uspješnog izlječenja.

Put rasta i razvoja

Puštanjem u rad magnetne resonance Medical centar se već prije dvije godine izdvojio kao vodeći radiološki centar u regiji. MRI obezbeđuje detaljan, trodimenzionalni prikaz struktura ljudskog tijela sa velikim mogućnostima razlikovanja mekih tkiva. Pregled magnetnom rezonancom je najsavremenija dijagnostička metoda i potpuno je bezbjedna za pacijenta. Magnetnom rezonancom se mogu pregledati svi dijelovi tijela: centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), koštano-zglobni sistem, mišići, krvni sudovi, trbušni organi, karlični organi, ekstremiteti… Pregledi se obavljaju uz stručne konsultacije sa ljekarima, doktorima medicinskih nauka, radiološkim inžinjerima te tehničarima poliklinike.

Pored Magnetne resonance, Medical centar je opremljen savremenim multislajsnim CT aparatom, rentgenom (RTG), mamografom, ultrasonografijom (ultrazvuk-UZ), dentalnim rentgenom te najsavremenijim 3D ortopantomogramom koji je peti aparat ovakve vrste u BiH.

Glavna vodilja osnivača Medical centra je bila da pacijenti uštede kako vrijeme tako i novac, te u roku od 24h dođu do tačne dijagnoze, te što skorijeg izlječenja kao i spašavanje života pacijentima koji su hitni te ne moraju posjećivati veće centre kao što su Sarajevo, Zenica, Banjaluka ili Mostar.

Cijene gore navedenih snimanja su najpovoljnije u BiH!

Novo u ponudi, digitalni 3D ORTOPANTOMOGRAM (OPG)

Pored navedene savremene opreme, koračajući putem kvaliteta, Medical centar je proširio asortiman svojih radioloških usluga puštanjem u rad savremenog Ortopantomograma (OPG) zadnje generacije SIRONA ORTOPHOS SL.

OPG je panoramski snimak kompletne gornje i donje vilice, koja, osim zuba, prikazuje i vilične kosti, zglobove te pripadajuće sinuse. Dok 3D snimak daje mogućnost 3D prikaza ova zubna luka sa mogućnošću virtuelnog ulaska u koštane strukture vilica, kao i prikaza nervi koji inerviraju tu regiju.

Preventivno se preporučuje obavljanje ovog snimka svake dvije godine radi kompletnog uvida u zdravlje zuba i svega gore navedenog, a po potrebi i češće. Danas je postao standard prilikom prvog pregleda. Da je jasnu sliku stanja kako zuba tako i vilične kosti, posebno onog dijela ne vidiljivog golim okom.

Pregled možete zakazati lično na adresi Polje Slavka Gavrančića 17c, Dolac na Lašvi, Travnik ili putem telefona: 030/515-887.