Travnik

Potpisan Sporazum o saradnji Internacionalnog univerziteta Travnik i Kahramanmaraş Sütçü İmam univerziteta

Internacionalni Univerzitet Travnik (IUT) i  Kahramanmaras Suću Imam Univerziteta iz grada Kahramanmarasa iz Turske potpisali su Sporazum o saradnji. Na ovaj način Internacionalni Univerzitet Travnik uobličava konkretnu akademsku i naučno-istraživačku saradnju sa  jednim od najznačajnijih univerziteta iz Turske, univerziteta sa više od 25.000 studenata i razvijenom naučnom infrastrukturom, od društvenih, prirodnih i sve do tehničkih nauka.

foto4_ksu_iut

Tokom posjete IUT-u, pored zvanično uručenog poziva za rektora, prof.dr. Ibrahima Jusufranića, u ime rektora KSU-a, prof.dr. Durmas Deveci-ija, da bude počasni gost Kahramanmaras Suću Imam Univerziteta  tokom “Sedmice Bosne i Hercegovine” koju organizuje navedeni univerzitet od 3.  do 9. oktobra 2016.g., potpisan je i Protokol o razmjeni studenata i akademskog osoblja u okviru „Mevlana“ programa Republike Turske koji počevši od akademske 2016/17 godine, obuhvata

  • Za studente
  1. Mašinstvo – 5 (pet) studenata u trajanju od 8 (osam) mjeseci
  2. Građevinarstvo – 5 (pet) studenata u trajanju od 8 (osam) mjeseci
  3. Elektrotehnika – 5 (pet) studenata u trajanju od 8 (osam) mjeseci
  4. Poslovna i javna administracija (ekonomija i pravo) – po 5 (pet) studenata u trajanju od po 8 (osam) mjeseci

 

  • Za akademsko osoblje
  1. Mašinstvo – 2 (dva) predstavnika akademskog osoblja u trajanju od 4 (četiri) nedjelje
  2. Građevinarstvo – 2 (dva) predstavnika akademskog osoblja u trajanju od 4 (četiri) nedjelje
  3. Elektrotehnika – 2 (dva) predstavnika akademskog osoblja u trajanju od 4 (četiri) nedjelje
  4. Poslovna i javna administracija (ekonomija i pravo) – 2 (dva) predstavnika akademskog osoblja u trajanju od po 4 (četiri) nedjelje

-Uvjeren sam da ćemo, obzirom da smo prošloga mjeseca potpisali kako Memorandum o razumijevanju, tako i Erasmus+ Inter- institucionalni ugovor sa ovim univerzitetom iz Turske, i poslije  potpisivanja Mevlana ugovora o razmjeni studenata i akademskog osoblja sa ovim univerzitetom, stvoriti pretpostavke ne samo za nadgradnju postojeće, već i daljnji razvoj saradnje na svim akademski područjima. Očekujemo da već od septembra 2016.godine prva grupa studenata i akademskog osoblja našeg univerziteta bude uključena u mobilnost sa Kahramanmaras Suću Imam Univerzitetom, kako unutar Erasmus+ i Mevlana programa, tako i unutar planiranih aktivnosti usmjerenih naučno-istraživačkim projektima za koje dekani svih sedam fakulteta sa IUT-a već pripremaju konkretne prijedloge usmjerene realizaciji od kraja ove godine. – kazao je, nakon potpisanog Sporazuma, rektor Jusufranić.