Info

Predsjednik Općinskog suda Travnik govorio na završnoj konferenciji u Sarajevu

Unapređenje IT sistema pravosudnih institucija, uvođenje strateškog planiranja u sudovima, pružanju stručne podrške sudovima najviših instanci na sistematizovanju stavova sudske prakse, promocija alternativnih načina rješavanja sporova, podrška tužilaštvima u procesuiranju predmeta privrednog kriminala i provođenju finansijskih istraga, samo su neki od rezultata koji su postignuti tokom realizacije trogodišnjeg projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“.

 

Radi se o projektu koji je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTVBiH) implementirao uz finansijsku podršku Europske unije (EU).

Rezultati tog projekta predstavljeni su danas na završnoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj je prisustvovalo oko 100 učesnika lično i putem interneta.

Fokus projekta bio je na izgradnji nezavisnog, kvalitetnog i efikasnog pravosuđa u BiH,u skladu sa evropskim standardima, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

Sve projektne aktivnosti su bile usmjerene na rad sa domaćim pravosudnim institucijama, resornim ministarstvima, privrednim komorama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim partnerima s ciljem jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

 

– VSTV BiH je posvećen jačanju vladavine prava u BiH kao jednoj od osnovnih vrijednosti demokratskog društva i ključnom preduslovu za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Zajedno sa našim partnerima na projektu omogućili smo pokretanje organizacijskih promjena unutar pravosudnih institucija, radili na uspostavljanju bliskog dijaloga sa sudovima i tužilaštvima, kao i s agencijama za provođenje zakona, ali i na uspostavljanju bolje komunikacije s medijima i građanima, te ostvarili rezultate koji su veoma važni za nastavak reformskih procesa – rekao je Halil Lagumdžija, predsjednik VSTV-a BiH.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Nicolas Bizel, šef Odjela za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kazao je da ovaj projekat predstavlja dio šire podrške Evropske unije pravosuđu BiH.

 

– Ovaj projekt je ostvario određene konkretne rezultate i očekujemo od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH da radi na nadgradnji ove podrške i da nastavi svoju opredijeljenost vraćanju punog povjerenja građana u pravosuđe. U Izvještaju Evropske komisije o BiH za 2021. godinu naglašeno je da je napredak u oblasti vladavine prava jedan od najvažnijih prioriteta za evropske integracije BiH te će EU nastaviti pružati podršku VSTV-u i pravosuđu u cjelini – izjavio je Bizel.

O važnosti realizacije ovakvih projekata, te rezultatima koji su postignuti u pravosudnim institucijama iz kojih dolaze, govorili su i Vesna Antonić, predsjednica Vrhovnog suda RS, Vuk Lučić, sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku i Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Tužilaštva KS.

Tokom izlaganja su istakli koliko je podrška VSTV-a BiH kroz ovaj projekat bila značajna za jačanje kapaciteta pravosudnih institucija, što će se direktno odraziti na pružanje kvalitetnijih usluga građanima i doprinijeti vraćanju povjerenja u rad pravosudnih institucija, navodi se u saopćenju.