PosaoServisStudent Info

Priprema kandidata za polaganje ispita u računovodstvenoj profesiji

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ (Školska 23,Travnik) nastavlja s edukacijom zainteresiranih kandidata za polaganje ispita za stjecanje zvanja u računovodstvenoj profesiji: certificirani računovodstveni tehničar, ceertificirani računovođa i ovlašteni revizor.

 

Ovim putem obavještvamo sve koji se žele kvalitetno pripremiti i educirati za uspješno polaganje ispita za stjecanje navedenih zvanja  da  se  prijave do 27.04.2018.g.  na e-mail: [email protected]  ili tel.br.  030 509 751  i  061 302 866.

Ne propustite rok prijavljivanja za edukaciju na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“ i iskoristite priliku za usvajanje znanja od eminentnih sveučilišnih profesora i stručnjaka iz oblasti računovodstva i financija, jer prema mnogim saznanjima, kandidati educirani na Sveučilištu „VITEZ“ bilježe iznadroprosječnu prolaznost na ispitima za stjecanje certificiranih zvanja u računovodstvenoj profesiji u BiH.