Student Info

Promocija na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku (FOTO)

 

Na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku (IUT) danas je upriličena svečanost na kojoj je promovisan 431 diplomant, 53 magistra i sedam doktora nauka. Oni su svoja zvanja stekli na sedam fakulteta koji djeluju u sklopu ove privatne visokoškolske ustanove: Saobraćajnom, Ekonomskom, Pravnom, Politehničkom, Informatičkom, Ekološkom  i Fakultetu za medije i komunikacije.

-Diploma koju vam uručujemo je  potvrda vašeg znanja, razvijenih vještina, ali i stručnosti koja je usmjerena ka vašem daljnjem poslovnom i životnom napretku. – kazao je prof. dr. Ibrahim Jusufranić, rektor Univerziteta obraćajući se studentima i roditeljima.

Rektor Jusufranić uručio je i priznanja za najbolje studente generacije, a to su: Loreno Laštro,Nedžmina Delibašić, Arnad Biković, Maja Salkić – Smailkadić i Lejla Zukić.

Inače, Internacionalni Univerzitet u Travniku je i ove godine dobio dva međunarodna priznanja, a profesori, asistenti i studenti sa ovog Univerziteta učestvuju u nastavnom procesu u Litvaniji u okviru programa mobilnosti Erasmus +.