Centralna Bosna

Promovisani diplomanti i magistranti na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“

Sveučilište/Univerzitet ”Vitez” danas je promovisalo  13.-tu  generaciju diplomanata i 11.-tu generaciju magistranata. Promovisana su 123 diplomanata i 38 magistranata na četiri fakulteta Sveučilište/Univerzitet ”Vitez” .

 

 

Na početku svečanosti diplomantima, magistrantima i gostima  se obratio rektor Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, prof. dr. Mirko Puljić, a nakon toga premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo i načelnik općine Travnik, prof.dr. Kenan Dautović.

Nakon toga uručena su priznanja i nagrade najboljim studentima. Nagrađen je jedan student prvog ciklusa, Robert Tolić i jedanaest studenata drugog ciklusa: Mursel Jahić, Vernes Vinčević, Vladimir Vasilina, Elmir Ramić, Dinko Šantić, Ivana Pranjić, Emina Bilal i Marija Topalović.

Tri studenta drugog ciklusa imali prosječnu ocjenu 10 i dobile su priznanje rektora “Summa cum laude”: Jasmina Fajkić, Mirzeta Bojičić i Ajna Sarajlić. U ime nagrađenih studenata obratila se Jasmina Fajkić iz Travnika.

Uručena su i priznanja i zahvalnice pojedincima i institucijama sa kojima je sveučilišta ostvarilo dobru saradnju, a priznanja su dobili: Tahir Lendo, premijer SBK, dr. Nisvet Hrnjić, ministar privrede SBK, prof. dr. Kenan Dautović, načelnik općine Travnik, Željko Lončar, direktor Službe za zapošljavanje SBK, MUP SBK, Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku, Šemsudin Fuško, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva SBK, dr. Adnan Šatrović, direktor JU Bolnica Travnik, prof. dr. Reuf Karabeg, te Katarina Kafadar ispred kompanija OVNAK d.o.o. i CM – COSMETIC MARKET d.o.o.