Promovišite se na 12 najboljih lokacija u Srednjobosanskom kantonu!

Promovišite svoje proizvode i usluge  na bilbordima koji su pozicionirani na 12 najboljih lokacija u Srednjoosanskom kantonu, na ulazima u gradove i magistralnim saobraćajnicama. Svi bilbordi su osvijetljeni uz povoljne cijene oglašavanja.

 

Dvanaest  bilboarda i to: veličine 3,5 x 2 m ili 2 bilboarda – 4 strane na samom ulazu/izlazu iz Travnika uz magistralni put (Preko puta Benzinske pumpe ABA). U Vitezu u blizini FIS-a (PC 96, kod zgrade Frizerlanda) na magistralnom putu 4 x 2 m – 2 strane, te drugi Bilboard je u gradu Vitezu, preko puta Vatrogasnog doma veličine 3,5×2 m – 2 strane. U Busovači na samom ulazu/izlazu (preko puta Benzinske stanice Čiljkušić) 2×3 m – 2 strane. Bugojno (izlaz prema Gornjem Vakufu) 4×2 m – 2 strane. Magistralni put Donji Vakuf – Jajce 4×2 m – 2 strane. Regionalni put Kiseljak – Fojnica 4 x 2 m – 2 strane. Han Bila (Biljanska dolina) Travnik 4×2 m – 2 strane. Vitez-Ahmići (Magistralni put) veličine 5×2,5 m 2 Bilborda – 2 strane i 1 Bilbord 4×2 m – 2 strane

Za sve informacije pozovite na telefon 061 792 779.

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript