Biznis

Saopćenje za javnost GS Tvornice mašina Travnik

 

Nakon netačnih i neprovjernih napisa  kako su dioničari GS Tvornice mašina Travnik navodno oštećeni, a koja je plasirala Novinska agencija Patrija (NAP),  saopćenjem za javnost oglasila GS TMT.

-Istina je da je Blago d.o.o. bilo upoznato godinu dana prije prijenosa dionica iz jednog u drugo društvo, kao i da da ćemo promijeniti oblik društva GS-TMT-a.  Cijelo vrijeme je predsjednik Nadzornog odbora gđa Alma Kadrić, a koju je imenovao fond Blago.

Blago je imalo godinu dana vremena da nešto napravi sa svojim dionicama, na što nisu reagirali. Upoznati su isto tako da ove dionice želimo dati našim radnicima, koji su se izborili da je ova kompanija u vrhu regionalne strojogradnje i da se zbog toga borimo za korektan proces otkupa.

Procjenu vrijednosti dionica je izvršila gđa. Meliha Mustafić, stalni sudski vještak ekonomske struke, a prema metodologiji procjene koja je akceptirana od strane Vrhovnog suda FBiH. O svemu ovome postoje pisani dokazi, koje do sada niste tražili, a prije iznošenja ove klevete ste trebali.

Fondovi općenito, kako bi prikazali što bolje poslovne rezultate, vode dionice u svojim knjigama po nerealnim cijenama,čime obmanjuju svoje vlasnike, a i javnost. – navodi se u saopćenju GS Tvornic emašina Travnik.