SjećanjaTravničani

Sjećanje na druga Abdulaha Avdu Maglića

Porodica druga Abdulaha Maglića sa članovima Udruženja antifašista i boraca NOR-a 1941-1945 općine Travnik i Saveza antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata SBK/KS polaganjem cvijeća na humku Avde Maglića obilježila je godinu dana od gubitka istinskog patirote i borca za državotvornost Bosne i Hercegovine i antifašiste.

 

 

Doprinos Abdulaha Maglića u razvou Općine Travnik je ogromana a obavljao je niz odgovornih društvenih funkcija.

 

Drug Maglić za svoje zasluge dobio je mnogobrojna priznanja kao što je Orden rada sa srebrnim vijencem, Orden za vojne zasluge sa zlatnim vijencem, Povelja Skupštine opštine Travnik, Spomen-Plaketa Saveza Sindikata Jugoslavije,  Povelja Društva za zaštitu kulturno-historijske baštine BiH i mnogobrojan duga priznanja.

 

(SABNOR SBK/KSB)