Centralna BosnaInfo

Skupština SBK odlučila: Osniva se škola na bosanskom jeziku u Jajcu!

 

Skupština Srednjobosanskog kantona na današnjem zasjedanju usvojila je Odluku o osnivanju Mješovite srednje škole u Jajcu.

Prije rasprava ministrica obrazovanja SBK, Katica Čerkez (HDZ BiH)  kazala je  kako je osnivanje škole inicjativa lokalne zajednice i da je prošla proceduru na Vladi i Skupštini. Pojasnila je odluku o osnivanju, te buduće funkcionisanje nove škole.

-Nova srednja mješovita škola će nastati od dvije postojeće,pa samim tim i uposlenici će biti od postojećih i prostor će se koristiti od postojećih škola. – pojasnila je ministrica Čerkez.

 Burna rasprava

Usvajnju odluke predhodila je rasprava u kojoj su najviše zamjerki na osnivanje nove škole imali zastupnici SDP-a. Nijaz Helez (SDP), upozorio je da je veći problem sve veća nepismenost u SBK i u BiH.

Zastupnica Saveza za bolju budućnost BIH, Edina Hrustić, podsjetila je je resorno Ministarstvo na kršenje zakona u oblasti obrazovanja i na prisutni problem segregacije u školama i sudske presude.

-Predlažem da se držimo zakonitosti da dođemo do rješenja u skladu sa važećim propisima uvažavajući sve različitosti i posebnosti. – kzala je zastupnica Hrustić.

Zastupnik Senad Selimović (SDP)  izrazio je bojazana da „škola u Jajcu“ nije uvod u druge inicjative.

-Strah me da sutra nećemo imati inicjativu za „dvije Skupštine pod jednim krovom“. – upozorio je zastupnik Selimović.

Rasprava bez SDA i HDZ BiH

Zastupnici dvije najjače stranke HDZ BiH i SDA nisu ni učestvovali u raspravi. Po završetku rasprave i nakon jednosatne pauze odluka je data na glasanje i usvojena većinom glasova zastupnika SDA, HDZ BiH i djela zastupnika SBB-a. Suzdržani su bili DF i dio zastupnika SBB,a  protiv odluke su bili samo zastupnici SDP-a.

Obrazlažući podršku osnivanju nove škole, zastupnik Elvedin Mušanović (SDA) nakon sjednice je rekao  novinarima da problem bošnjačke djece u Jajcu traje godinama, jer dvije srednje škole rade po hrvatskom nastavnom planu i programu.