Centralna BosnaInfo

Skupština SBK podržala novo kreditno zaduženje

 

Skupština Srednjobosanskog kantona na današnjem zasjedanju u Travniku podržala je kreditno zaduženje ovog kantona u iznosu od 12 miliona KM, a na prijedlog kantonalne Vlade. Ministar finansija Zoran Marković (HDZ BiH) pojasnio je kako će kanton na ovaj način podmiriti dio dugovanja i ostvariti izvjesne uštede. Prema ranijim dogovorima sa Sindikatom Vlada će zaposlenicima isplatiti 30 posto od glavnice potraživanja, dok su se zaposlenici odrekli ostatka i pripadajućih kamata.

skupstina3

Na današnjoj sjednici Skupštine SBK imenovan je i Nezavisni Odbor za izbor i reviziju koji bi u narednom periodu trebao izabrati novog policijskog komesara. U sastav odbora su ušli: Ivo Pocrnja, Dalibor Šantić, Mirza Lpir, Midhet Sarajčić, Mehmed Ganija, Dragan Slipac i Maja Erak.