Skupština SBK usvojila odluku o kreditnom zaduženju od 18 miliona KM!

Skupština Srednjobosanskog kantona, na današnjem zasjednju održanom u Travniku, nakon duže i na momente žustre rasprave, te brojnih diskusija i replika, usvojila je Odluku o  dugoročnom kreditnom  zaduženju SBK za iznos od 12 miliona KM koje će biti uloženi u rekonstrukciji gradnju regionalni puteva u SBK.

 

Kantonalni premijer Tahir Lendo (SDA) kazao je kako je “putna infrastruktura je usko grlo u SBK, a regionalne ceste su naša nadležnost.”

Tahir Lendo, premijer SBK

-Ni jedan ozbiljan investitor neće doći u SBK ako nemate dobre ceste. – poručio je kantonalni premijer pravdajući  odluku o kreditnom zaduženju.

 

Svoje stavove zašto ne treba ići u kreditno zaduženje dali Nijaz Helez (SDP) i Senad Selimović (SDP) uz pojašnjenje “kako je ovo alternativa za brcu cestu Lašva- Nević Polje” koja se neće graditi. Almir Švago (SBB) bio je mišljenja kako je zaduženje “loš politički potez sa ciljem pridobijanja glasova”, a Edin Mašić (DF) je upitao kolika su dugovanja SBK.

Prema riječima ministra finansija Zoran Markovića, Srednjobosanski kanton je zadužen svega 4 posto od iznosa budžeta što je u skladu sa Zakonom.

Nakon glasanja odluku o kreditnom zaduženju podržalo je 17 zastupnika, jedan bio suzdržan i sedam protiv. Nešto kasnije  data je i saglasnost za kreditno zaduženje Kantonalne direkcije za ceste SBK  u iznosu od 6 miliona, pa će u izgradnju i rekonstrukciju regionalni cesta biti investirano ukupno 18 miliona KM.