BiznisTravnik

Travničani protiv izgradnje benzinske pumpe HIFA – PETROL na ulazu u grad

Građani Travnika, predstavnici Mjesne zajednice Stari grad, udruženja građana, kulturnih institucija jednoglasni su da bi izgradnja benzinske pumpe na istočnom ulazu u grad imala više negativnih efekata na okoliš!  Tako bi se u najkraćem mogla opisati današnja javna rasparva u postupku izdavanja okolinske dozvole održana u velikoj sali Općine Travnik.

 

 

Na početku javne rasprave predstavnici investitora HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo obrazložili svoj projekt koji bi pored same gradnje objekta uključivao i dio zemljišta koji bi investitor ustupio nadležnim preduzećima za izgradnju kružnog toka kao i pristupnog puta prema Donjem Osoju.

Uslijedila su obraćanja građana, predstavnika mjesne zajednice, te predstavnika udruženja građana i kulturnih institucija koji su ukazali na ekološke probleme u smislu zagađanje rijeke Lašve, ali i na činjenicu da se narušava kulturno – historijsko nasljeđe i arheološki nalazište.

Predstavnici Općine predložili su sastanke investitora sa predstavnicima mjesne zajednice, udruženja građana i institucija, kako bi se pokušalo pronaći rješenje koje bi zadovoljilo sve strane.

 

Pojašnjenje  „HIFA – BENZ“ d.o.o. Tešanj

 

HIFA-BENZ d.o.o. P.J. Travnik, već dugi niz godina posluje u Travniku sa benzinskom stanicom koja se nalazi prije ulaza u Travnik, na lijevoj strani iz pravca Dolac na Lašvi.

 

-Postupak izdavanja okolinske dozvole za izgradnju nove benzinske stanice pokrenut je od strane HIFA-PETROL d.o.o., a ne od strane HIFA-BENZ d.o.o. Mjesto predviđeno za izgradnju nove benzinske stanice od strane HIFA-PETROL-a se nalazi na istoj strani magistralne ceste M-5 i to na parcelama k.p. br. 612/2 i dio k.p. br. 610, k.o. NP_TRAVNIK. Preciznije, izgradnja nove benzinske stanice je predviđeno na zemljištu koje je po konfiguraciji brdovito, na istom se nalazi voćnjak- uvala, i to preko puta stambenog objekta u vlasništvu porodice Tafi. Obzirom da se u dijelu javnosti stekao pogrešan zaključak da je postupak za izgradnju ove benzinske stanice pokrenut od strane HIFA-BENZ d.o.o. želimo istaknuti  i naglasiti da ovaj postupak nije pokrenut i ne vodi se po našem zahtjevu.

Također, napominjemo da je HIFA-BENZ d.o.o. od ranije vlasnik zemljišta na lokaciji za skretanje prema „PLAVOJ VODI”. Na ovome zemljištu je predviđeno po regulacionom planu izgradnja benzinske stanice, ali opredjeljenje poslovne politike HIFA-BENZ d.o.o. je da na ovome zemljištu ne gradi novu benzinsku stanicu iz više razloga. Jedna od osnovnih razloga je što Travnik od svih gradova BiH, pa i šire, ima i pruža najljepši ulaz u grad sa jedinstvenim pogledom na mnogobrojne objekte kulturno-historijskog značaja, a novom izgradnjom takav prizor i pogled bi mogao bit ugrožen i narušen. – ranije su saopćili iz „HIFA – BENZ“ d.o.o. Tešanj.