Uređenje Meljanca u završnoj fazi

Nakon izgradnje pješačke i biciklističke staze u Aleji konzula i dijelu Meljanca, te rekonstrukcije saobraćajnice od Meljanca do džamije na Kalibunaru u toku je finalna faza uređenja na lokalitetu Meljanca.

 

S obzirom da je predhodnih dana postavljena kolektorska mreža, te urađeni zaštini zidovi pored rijeke Lašve pristupilo se postavljanju ivičnjaka i uređenju parkinga prostora pored kružnog toka na Meljancu. Prema projektu, na ovom prostoru uz parking predviđene su i zelene površine sa stablima koja će uskoro biti zasađena.

 

U završnoj fazi bit će postavljena i javna rasvjeta sa novim rasvjetnim tijelima tako će biti završena jedna cjelina sa ranije izgrađenim djelovima pješačke i biciklističke staze.