Travnik

Usvojen rebalansirani budžet za ovu godinu iznosi 17,4 miliona maraka

 

Općinsko vijeće Travnik na današnjoj sjednici usvojilo je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 17,4 miliona KM. Prvobitno usvojeni budžet iznosio je 15,8 miliona KM, a do povećanja dolazi zbog sredstava koja su uplaćena na račun općine sa viših nivoa vlasti, te iz partnerskih gradova i općina i međunarodnih organizacija  za realizaciju različitih projekata, pojasnio je Dario Pranjić, pomoćnik načelnika za finansije.

ov_travnik2

Prije toga vijećnici novog saziva usvojili su šestomjesečne i devetomjesečne izvještaje o izvršenju budžeta i trošenju budžetske rezerve. U vrlo interesantnoj raspravi novi saziv OV Travnik imao je brojna pitanja od izvršenja sredstva za kapitalne investicije do utroška rezerve koju koristi načelnik.

ov_travnik3

Elektronsko glasanje

Novi sazi vijeća na svojoj prvoj radnoj sjednici koristio je elektronski sistem glasanja. Kartonske table zamjenili su mali tasteri koje su zadužili vijećnici. Juče je usvojen i pravilnik o korištenju infomacionog sistema „e-vijeće“, a na narednoj sjednici vijećnici će zadužiti i tablet na koji će dobijati materijale što bi trebalo rezultirati uštedama.