Politika

Vijećnici OO HDZ 1990 Travnik na OV Travnik neće podržati izmjene i dopune Nacrta prostornog plana SBK/KSB

Na temelju općeg negativnog mišljenja naših sugrađana, analiza i obrazloženja stručnih osoba iz oblasti turizma,te uzimajući u obzir mišljenje relevantnih udruga i stručnih osoba  u čijem su interesu djelovanja okoliš i turizam (ekološka, ribolovna, planinarska društva…) te analize strateških dokumenata stava smo da će  izmjene i dopune Nacrta prostornog plana SBK/KSB (2005 – 2025) na prostoru općine Travnik, a koje se prvenstveno odnose na lokacije izgradnje malih hidrocentrala (MHE) i vjetroparkova u potpunosti negativno utjecati na budući održivi razvoj i razvoj turizma planine Vlašić kao najvećeg turističkog potencijala na području općine Travnik.

 

 

 

Razmatrajući ključne strateške dokumente koji se odnose na razvoj planine Vlašić (Strategija razvoja turizma općine Travnik 2018 – 2022, Zoning plan planine Vlašić, Turistički master plan razvoja turizma Vlašića, Službene novine općine Travnik broj 8. od 30.10.2007.godine koje utvrđuju planinu Vlašić kao park prirode i kanjon rijeke Ugar spomenikom prirode geomorfološkog karaktera cijelom dužinom toka na teritoriji općine), vijećnice OV Travnik iz političke stranke HDZ 1990 neće podržati izmjene i dopune nacrta prostornog plana SBK/KSB (2005 – 2025) koje se odnose na prostor općine Travnik iz sljedećih razloga:

  1. Izgradnja vjetroparkova na području planine Vlašić na području Galice – Devečanske stijene, Šešička planina, zone vrhova Pavo i Čavo u potpunosti je suprotna strateškim dokumentima: Zoning plan, Master plan razvoja turizma planine Vlašić, Strategija razvoja turizma općine Travnik 20218-2022. Ovi dokumenti planiraju intenzivan razvoj održivog turizma na spomenutim područjima koji bi izgradnjom vjetroparkova trajno zaustavio dalji održivi razvoj turizma na tim lokalitetima,
  2. Izgradnja vjetroparkova na području planine Vlašić na području Galice – Devečanske stijene, Šešička planina, zone vrhova Pavo i Čavo u suprotnosti je sa pejzažnim karakteristikama kao privlačnim motivom dolaska i posjete turista, i trajno bi narušila turističku atraktivnost tog područja,
  3. Područje Konjska – Devečanske stijene – Galica – Šešička planina i dalje prema Božikovcu dio su Via Dinarica planinarske zelene staze koja se izdvaja svojom atraktivnošću i dio je (jedna od staza) ukupnog projekta koji se financira i iz sredstava međunarodnih fondova, ali i iz sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Osim toga, izgradnjom vjetroparkova na ovim područjima, trajno bi se zaustavio dalji razvoj outdoor aktivnosti i kreiranje složenih turističkih proizvoda na području planine Vlašić (hiking, paragliding…),
  4. Ako se uzme u razmatranje poglavlje: Kapaciteti terena za skijanje i snowboarding Master plana razvoja turizma planine Vlašić, upravo područja vrhova Pavo, Čavo, platoa Galica i dr. su određena za dalje planiranje razvoja skijaških i drugih staza i izgradnju vertikalnog transporta za skijaše( Master plan razvoja turizma planine Vlašić  strana 70., , 79.,),
  5. Izgradnja malih hidrocentrala u suprotnosti je sa Zoning planom planine Vlašić, strana 8., u kojemu se decidno navodi da je Vlašićki plato kraško područje koje je oskudno vodom. Dalje u tekstu se navodi da je jedini stalni površinski vodotok rijeka Ugar. Veličina površine slivnog područja za sva izvorišta upozorava na to da spomenuta izvorišta ne mogu imati značajnije izvorišne kapacitete.
  6. Mogućnosti izgradnje akumulacija i malih hidroelektrana na planini Vlašić – „Prostorne, hidrološke i hidrgeološke karakteristike područja ne daju neke posebne mogućnosti za izgradnju neke značajnije akumulacije ili male hidroelektrane na Vlašićkom platou( Master plan razvoja turizma planine Vlašić strana 10.),
  7. Vlašićki plato je kraško područje i relativno je oskudno sa vodom i zbog toga je potrebno posebnu pažnju posvetiti ovoj problematici( Master plan razvoja turizma planine Vlašić strana 170.),
  8. Ako se nastavi sa planiranim razvojem turističke privrede, zimskih i ljetnih sportova i rekreacije, hotelijerstva,kućne radinosti, stočarstva, proizvodnja mliječnih prerađevina i slično, vidljivo je da će do kraja planskog perioda biti potrebno osigurati dodatne izvore vode, jer postojeći kapaciteti izvorišta neće moći zadovoljiti potrebe za vodom( Master plan razvoja turizma planine Vlašić strana 171.),
  9. Opći zaključak prema Master planu razvoja turizma planine Vlašić jeste da je Vlašićki plato u prirodnim uvjetima oskudijeva vodom i potrebno je iznaći alternativna rješenja za dodatno osiguranje pitke vode, u vidu direktnog zahvata vode iz korita rijeke Ugar na njegovom nizvodnom dijelu ili uključivanjem u regionalni vodovod „Plava voda”, što za sobom povlači veće novčane troškove, a sve da bi se izbjegla ograničenja za daljnji privredni i turistički razvoj ovog područja( Master plan razvoja turizma planine Vlašić strana 40.).

                                                                             ZAKLJUČAK:

Prostorni plan SBK/KSB (2005 – 2025)  i dio koji se odnosi na energetski razvoj na području planine Vlašić uglavnom je u suprotnosti sa vizijom i misijom razvoja turizma općine Travnik  te je u koliziji sa strateškim dokumentima koji definiraju plan razvoja turizma na ovom području.

Iako u jednom dijelu Master plana razvoja turizma planine Vlašić (Opskrba električnom energijom i obnovljivi izvori energije) definiraju izgradnju energetskih izvora energije, opći je dojam da je to u potpunoj suprotnosti sa prvim dijelom Master plana koji definira budući održivi razvoj i razvoj turizma planine Vlašić.

Kako se navodi u Master planu razvoja turizma planine Vlašić: cilj je omogućiti maksimiziranje gospodarske korist od turizma uz istovremeno minimiziranje ekološke štete (strana 50.,) što u slučaju Nacrta prostornog plana SBK/KSB (2005 – 2025) nije slučaj i isti je  u suprotnosti sa ciljem Master plana.

Razvoj energetskog potencijala ne smije biti u suprotnosti sa planskim i održivim razvojem turizma na području planine Vlašić kao jedne od strateških djelatnosti ne samo općine Travnik i Kantona Središnja Bosna, već i sa strateškim usmjerenjem Federacije BiH u razvoju turizma.

HDZ 1990 se ne protivi razvoju energetskog potencijala na području planine Vlašić, ali samo na onim dijelovima koji nisu predviđeni Master planom i drugim strateškim dokumentima kao dio budućeg razvoja turizma i održivog razvoja planine Vlašić  te stoga odbijamo izmjene i dopune Nacrta prostornog plana KSB/SBK u potpunosti, i predlažemo izradu novog nacrta u skladu s gore navedenim.

Iz svega gore navedenog, Vijećnice OO HDZ 1990 Travnik na OV Travnik neće podržati izmjene i dopune Nacrta prostornog plana SBK/KSB (2005 – 2025) na prostoru općine Travnik.

 

 

 

 

                                                                                                                    OO HDZ 1990 TRAVNIK