PolitikaTravnik

Vijećnik Siniša Dukić podnio inicijativu za oslobađanje od komunalne naknade

Vijećnik Socijaldemokratske partije BiH (SDP BiH), Siniša Dukić podnio je inicijativu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu za fizička i pravna lica kojima je utvrđena obaveza plaćanja komunalne naknade a koji su bili spriječeni obavljati svoju djelatnost  zbog odluka KŠ CZFBiH,  kao i oslobađanje plaćanja naknade za taxi stajališta za 2020.godinu.

 

– Uzimajući u obzir proglašeno stanje nesreće u FBiH te mjere i aktivnosti za ublažavanje ekonomskih posljedica, nastalih pandemijom korona virusa te odluka i naredbi Kriznog štaba CZFBiH kojim se zabranjuje rad određenih djelatnosti koje obavljaju pravna i fizička lica koja podliježu plaćanju komunalne naknade Općine Travnik, smatramo da postoji više nego opravdana potreba da se pravnim i fizičkim licima ukine obaveza plaćanja komunalne naknade za 2020.godinu. Ova prihodovna stavka u Budžetu općine Travnik iznosi 500.000 KM te smatramo da se restruktuiranjem budžeta ovaj iznos može pokriti uštedama na rashodovnoj strani.

Kada govorimo o oslobađanje plaćanja naknade za taxi stajališta za 2020.godinu, moram primjetiti da je obim posla za vozače taxi vozila pretrpio veliki pad uzrokovan naredbama KŠ CZFBiH o policijskom satu i ograničenju kretanja određenih dobnih grupa. Iako je taksistima dozvoljen rad, njihovi korisnici su organičeni kretanjem te radi toga isti nemaju obim posla koji su imali prije proglašenja stanja nesreće u FBiH. – stoji u obrazloženju inicijative vijećnika Siniše Dukića (SDP BiH).