Biznis

Vlada SBK: Za poticaje privredi izdvojeno 1,1 milion maraka

Na prijedlog kantonalnog ministra privrede, Sedžada Milanovića,  Vlada SBK je donijela odluku o Programu utroška sredstava sa kriterijima za  poticaje privredi u 2017. godini.  Sredstva za realizaciju ove odluke su planirana u iznosu od 1.185.000 KM.

Od ovog iznosa za izgradnju poduzetničke infrastrukture planirano 120 hiljada KM, a za poticaje turističkoj djelatnosti 100 hiljada KM, a za poticaje maloj, srednjoj i velikoj privredi 500 hiljada KM.

Određen iznos predviđen je i za podršku izradi master plana razvoja turizma u općinama Fojnica, Kreševo, Busovača i Vitez.

Na prijedlog istog ministrstva za sufinansiranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina danas je donesena odluka o izdvajanju 190 hiljada KM.