Travnik

Vlatka Lukić, predsjedavajuća OV Travnik: Mladim ljudima treba dati priliku!

 

Vlatka Lukić  prva je žena na poziciji predsjedavajuće Općinskog vijeća. Ovo je njen treći mandat u Općinskom vijeću Travnik.  O prioritetim u radu, dosadašnjim iskustvima u Općinskom vijeću, organizaciji Travnika, problemima mladih ljudi  i drugim temama razgovarali smo sa predsjedavajućom Lukić.

 

Šta su vaši prioriteti na čelu Općinskog vijeća Travnik?

 

Prioriteti su mi stabilnost i poštivanje ustava zakona, te principa na kojima ova zemlja počiva kao odgovornost u donošenje odluka koje će doprinijeti da grad Travnik bude lokalna zajednica za primjer drugima.

 

Bili ste vijećnica u protekla dva mandata, dosta je projekata pokrenutu, kako dalje pokrenuti grad?

 

U prošla moja dva mandata brojni su projekti ne samo pokrenuti već i realizirani diljem općine Travnik. Smatram da je potrebno nastaviti s novim još izazovnijim projektima i iskoracima. Potrebno je više motivirati, ulagati i pružati priliku mladima i onima s poduzetničkim duhom i idejama. Travnik ima resurse i ljude, samo i jedno i drugo treba staviti u funkciju razvoja i napredka.

 

Kako mlade zadržati u Travniku?

 

Mladima treba više prilika u ovom vremenima koja im nisu naklonjena. Vjerujem ako pri donošenju svih važnih odluka u Travniku budemo razmišljali i vodili računa kakav učinak ta odluka  ima za mlade da li im stvara priliku ili nepriliku da ćemo imati ne samo odlaske nego odvažne i hrabre mlade koji će ostati u svom gradu i tu graditi svoj dom,obitelj i budućnost . Živimo u zemlji i vremenu gdje će mladi obrazovani i sposobni biti sve vrijedniji resurs, osobno ću sve učiniti da Travnik taj resurs ne gubi nego naprotiv bude sve bogatiji s njim.

 

Travnik grad ili općina?

 

Travnik grad definitivno. Ne samo zbog imđa i bogate prošlosti nego najviše zbog budućnosti skladne i petspektivne budućnosti. Travnik to zaslužuje i ispunjava sve zakonske uvjete da bude grad.

 

Kako se snalazite na funkciji predsjedavajuće vijeća?

 

Općinsko vijeće mi nije novina budući da su iza mene dva viječnićka mandata, u prošlom sazivu sam obnašala i dužnost predsjednice Kluba HKZTR. Dužnost predsjedavajuće prihvaćam kao obvezu ali i priliku da činim više i da uradimo više da ova naša lokalna zajednica i njeno najviše predstavničko tijelo bude skladno napredno i u funkciji čovjeka i naših naroda koji žive ovdje. Meni je ovo osobno čast i odgovornost.

 

Šta očekujete u 2017. godini?    

                                                    

Vjerujem da 2017. godina treba biti prilika za nove iskorake  i rješavanje mnogih otvorenih pitanja. Trabamo biti optimistični ali isto tako trebamo biti spremni vrijedno raditi kako bi se naše optimističke proekcije ostvarile i kako bi naš grad Travnik bio mjesto u kojem se ugodno živi i radi, a ne nažalost odlazi i iseljava.

 

Hvala na razgovoru.