Travnik

U protekloj godini više umrlih nego rođenih na području Travnika

Prema podacima Matičnog u periodu od 1. janunara do 21. decembra  2020. godine u Matične knjige rođenih  za područje općine Travnik upisano 535 djece .

 

Od toga 447 djece koja su rođena u Travniku, odnosno BiH, čiji roditelji žive na području općine Travnik    i 88 djece koja su rođena u inostranstvu, a čiji roditelji imaju prijavljeno prebivalište u BiH.

U istom periodu u Matične knjige umrlih  upisano je 715 umrlih lica. Od toga 672 lica koja su živjela i imala prebivalište na području općine Travnik i 43 lica koja su umrla u inostranstvu, a imaju prebivalište na području općine Travnik. Iz navedenih podataka, nažalost, jasno je da je i ove godine broj umrlih veći od broja rođenih, saopćeno je iz Općine Travnik.