ServisTravnik

Vozači ne zaboravite, na snazi je „stari režim“ saobraćaja u centru Travnika

Bosanska ulica se od 1. januara 2021 vraća na „stari režim“  zabrane kretanja za motorna vozila, radnim danima i subotom od 18 do 24 sata, a nedjeljom od 00 do 24 sata.

 

Režim saobraćaja u ulici Konatur, također se vraća na režim koji je važio prije početka izvođenja radova navedena ulica će biti ulica sa jednosmjernim saobraćajem (dozvoljeni smjer kretanja će biti od ulice Bosanska prema Konaturskoj džamiji).

Također, režim saobraćaja u ulici Hadži Ali-beg Hasapašića se vraća na režim koj je važio prije početka izvođenja radova,  navedena ulica će biti ulica sa jednosmjernim saobraćajem (dozvoljeni smjer kretanja će biti od Konaturske džamije prema ulici Donja Mahala.