Centralna BosnaInfo

Zajedničko djelovanje jedini put ka poboljšanju položaja mladih

U prostorijama Sabora/Skupštine  KSB/SBK, održan je prvi sastanak Radnog tima za izradu Strategije za mlade Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.

 

 

Strategija ze mlade dokument je institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima, što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve Strategije i mjere za realizaciju ciljeva Strategije. Na razini kantona, u skladu s ustavnim nadležnostima i zakonom, Strategija obvezno sadrži programe djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora.

Zaključkom Sabora KSB/SBK formiran je Radni tim za izradu Strategije za  mlade KSB/SBK koji čine predstavnici zastupničkih klubova, predstavnici resornih ministarstava, predstavnici nevladinih udruga, kantonalnih vijeća mladih, odnosno predstavnici  mnogih oblasti u zajednici kako bi se definirala metodologija i koraci u izradi.

Članovi radnog tima su: Danijela Lovrić, Dajana Maros, Senad Selimović, Elvedin Mušanović, Adis Imamović, Mersiha Hamidović, Ivana Pavlović, Katarina Velte, Nusret Baručija, Jasmina Muhić, Anđela Bojanić, Anto Gavrić, Edina Alihodža, Elvira Emrović, Marijana Šafradin, Jasna Rajić, Elmir Škulj, Monika Milićević, Aldin Ljubunčić, Antina Pilić i Mersiha Poturović.

 

Sjednicom je predsjedavala  predsjednica Radnog tima Suzana Krišo, predlagač Nacrta Strategije za mlade KSB/SBK.

Tema prvog sastanka je bila upoznavanje Tima sa metodologijom izrade strategije i razrada plana aktivnosti sa podjelom zaduženja. Diskusije su bila usmjerene na konkretne probleme, analizu stanja na području ovog kantona. U narednom razdoblju, kada će biti provedena i javna rasprava, uključit će se što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije.

Strategija iskazuje jasno i dugoročno opredjeljenje u stvaranju socijalnih uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici. Strategijom se utvrđuju osnovna načela kantonalne politike prema mladima te radni plan kojim kanton  Središnja Bosna daje osnovne zadaće organima uprave za provedbu utvrđenih ciljeva.

Na temelju mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji omogućavaju ostvarivanje  prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve  oblasti u  društveno-političkom angažmanu.

Sve institucije vlasti KSB/SBK  trebaju zajedno raditi na poboljšanju položaja mladih. Složenost položaja i potreba mladih zahtijeva planirano, organizirano i zajednički koordinirano djelovanje različitih institucija vlasti, kao i javnih ustanova. Problemi mladih vezani su za sve oblasti života i često se prenose i prepliću iz oblasti u oblast.

Stoga je jedini objektivan put ka poboljšanju položaja mladih u KSB/SBK zajedničko djelovanje u okviru zajednički osmišljene i vođene politike prema mladima.

 

Zajedničko djelovanje jedini put ka poboljšanju položaja mladih

 

Radni tim za izradu Strategije za mlade KSB/SBK  je spoj mladih, aktivnih članova našeg društva suočeni sa potrebama i problemima mladih ljudi  i članova tima s bogatim iskustvom u svim oblastima društveno političkog angažmana.

Diskusije na prvom sastanku su bile usmjerene na konkretne probleme i analizu stanja potreba mladih na prostoru KSB/SBK.

U narednom razdoblju, kada će biti provedena i javna rasprava, uključit će se što veći broj mladih ljudi iz svih zajednica i različitih kategorija u izradu strategije

Na temelju mjera, moći ćemo kreirati i nove Zakonske okvire koji omogućavaju ostvarivanje  prava na bolje obrazovanje, stipendiranje, rad i zapošljavanje, poduzetništvo te sve  oblasti u  društveno-političkom angažmanu.

U Kantonu Središnja Bosna do sada nije kreiran ni usvojen niti jedan strateški dokument za mlade, te bi ovaj dokumet predstavljao prvu strategiju za mlade  u KSB/SBK