Zakazana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Travnik

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Travnik, zakazana je za srijedu 27. januar 2021. godine  u 10 sati, u Centru za kulturu Općine Travnik. Na sjednici će novoizabrani vijećnici, koji su prihvatili mandate, položiti svečanu zakletvu, a predviđeno je imenovanje vršioca dužnosti načelnika Općine Travnik.

 

 

 

Dnevni red konstituirajuće sjednice OV Travnika:

1.Podnošenje izvještaja o verificiranim mandatima vijećnicima u Općinskom vijeću Travnik

2. Davanje – potpisivanje svečane zakletve

3. Prijedlog Odluke o izboru komisije Općinskog vijeća Travnik za izbor i imenovanje

4. Donošenje zaključka o načinu glasanja – tajno ili javno

5. Utvrđivanje kandidata za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik

6. Glasanje o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik

7. Proglašenje rezultata glasanja

8. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik iz ranijeg saziva

9. Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Travnik

10. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Vijeća

11. Odbor za privredu i ekonomsko finansijske poslove

12. Odbor za pitanja boraca, RVI, porodica šehida i porodica poginulih boraca

13. Odbor za pitanja boraca, RVI, porodica šehida

14. Odbor za urbanizam i komunalne djelatnosti

15. Odbor za međunarodnu saradnju

16. Odbor za bezbjednost

17. Odbor za društvene djelatnosti

18. Normativno – pravni odbor

19. Odbor za izbjeglice, raseljena lica i dijasporu

20. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti načelnika Općine Travnik