Uspješni

20 godina Općinskog suda u Travniku: Od oronule zgrade i tri pisaće mašine do uspješne pravosudne institucije

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH, na sjednici održanoj 21. januara 2004. godine donijelo je Odluku o imenovanju predsjednika i sudaca Općinskog suda u Travniku i određivanju datuma početka rada novoosnovanog suda, od 1. marta  2004. godine.

 

Od tog datuma prestali su sa radom osnovni sudovi u Travniku, Novom Travniku i Vitezu. U Općinski sud u Travniku imenovano je 13 sudaca, a iz reda imenovanih sudaca na mjesto predsjednika suda,istom odlukom imenovan je Goran Dujić. Nadležnost Općinskog suda u Travniku utvrdena je Zakonom o sudovima u FBIH, te je pored tadašnje tri općine, ista proširena i na općinu Busovača. Općinski sud u Travniku ima Privredno odjeljenje za cijeli SBK/KSB, a od 2005. godine preuzima i Odjeljenje za registraciju posłovnih subjekata, koje je do tada bilo u nadležnosti Kantonalnog suda u Novom Travniku. Od 1. decembra/prosinca 2006.godine, u Općinskom sudu u Travniku formira se i Prekršajno odjeljenje, kada su  prestali sa radom tadašnji Općinski sudovi za prekršaje u Travniku, Novom Travniku, Vitezu i Busovači.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

-Na početku godine u kojoj obilježavamo značajan jubilej u razvoju jedne pravosudne insitucije želim naglastiti da smo u protekloj godini ostvarili  izuzetno dobre rezultate. Po prvi puta smo Plan realizacije predmeta, koji smo zajedno projektirali sa Visokim sudski i tužilačkim vijećem BiH (VSTV BiH) ispunili u procentu od 96 posto, od 5.898 spisa riješili smo 5.574, znači procenat rada je  96,14 posto. Pored ovog Plana imali smo u potpunosti ostvarenu godišnju normu, 112,51 % je godišnja kolektivna norma svih sudaca u Općinskom sudu u Travniku. Ostvarili smo kvalitet rada u iznosu od 90,36 posto kada je riječ o odlukama koje su išle na Kantonalni sud u Novom Travniku. Što se tiče rezultata u potpunosti smo zadovoljni sa ostvarenim i cilj smo u potpunosti ostvarili.

Tokom 2023. godine nastavili smo realizaciju “Holandskog projekta”  na podizanju kvaliteta rada, a upravo zahvaljujući ovom projektu unaprijeđen je kvalitet rada, smanjeno vrijeme koje je potrebno za rješavanje jednog spisa. Utvrdili smo sve naše nedostatke, koje smo tokom godine uspjeli da otklonimo. Zajedno sa VSTV- om smo radili na “Švedskom projektu”, to je jedan poseban način rada sa pripravnicima i volonterima u kojem puno aktivniju ulogu imaju pripravnici, nego po ranijem Pravilniku.

Uz sve ove projekte Općinski sud u Travniku bio je pilot projekat uz Podršku Svjetske banke (WB) i Federalnog ministarstva pravde na uspostavljanju online registraciji privrednih društava.

Prvi smo, u BIH implementirali ovaj “Pilot projekat”. Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu koja uskoro stupa na snagu i kreće se sa online registracijom privrednih društava u Federaciji BiH, a to će u svakom slučaju privrednicima omogućiti puno jednostavniju i sa manje troškova dostupnuu registraciju privrednih društava.

Ovo je jedan veliki korak u nizu koraka koji se poduzimaju kako bi se BIH približila  Evropskoj Uniji.

Ovih 20 godina je jubilej koji je zavrijedio da se obilježi retrospekcijom dosadašnjeg rada, za koji se slobodno može reči, da može da posluži kao primjer za buduće generacije.- kazao je predsjednik Općinskog suda u Travniku, Goran Dujić.