Izdvojeno

Akademiku Jusufraniću dodijeljena titula počasnog profesora Akademske unije u Oxfordu

 

Tokom godišnje skupštine Akademske unije u Oxfordu, Engleska, održane 20.12.2016.g. na kojoj se tradicionalno sastaju akademici i naučnici, rektori vodećih univerziteta i obrazovnih institucija, regionalnih i međunarodnih poslovnih privrednika, kao i predstavnici korporativnog sektora zajedno sa odabranim predstavnicima javnog sektora, ove godine je Akademiku, rektoru, Prof.dr Ibrahimu Jusufraniću dodijeljena titula Počasnog profesora Akademske Unije u Oxfordu, Ujedinjeno Kraljevstvo“.

Ova, izuzetno značajna akademska titula je dodijeljena za sveukupni naučni, obrazovni i istraživački doprinos razvoju kako obrazovnog, tako i naučnog procesa ne samo u Bosni i Hercegovini i regiji, već i šire, unutar sveobuhvatnosti Akademske Unije iz Oxforda, Rektor Jusufranić je tom prilikom dobio profesorsku svečanu službenu odoru-plašt, profesorski lanac i nominalnu diplomu sa imenovanjem.

Na Samitu u Oxfordu na kojem je prisustvovalo blizu 100 uzvanica iz više od 50 zemalja svijeta i razgovaralo se o investicijama u nauku i obrazovanje kao pretpostavkama kvalitetnog ulaganja u budućnost, a riječi našeg rektora, koje je izrekao poslije primanja titule koju su mu uručili Dr. Džon Neting, generalni direktor Evropske poslovne akademije i Dr. Vincenca Kostiolja, Počasni predsjednik Akademske Unije Velike Britanije, itekako govore o značaju same nagrade:

“Jednostavno rečeno, sve što radim i realiziram unutar svog akademskog, stručnog, istraživačkog i poslovnog usmjerenja se nalazi upravo u sloganu IUT-a – Za život prepun mogućnosti jer stečeno znanje i vještine na IUT-u upravo idu ka tom smjeru. Ova titula nije samo čast i obaveza, kako za mene, tako i za kompletno osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik, od profesora, saradnika i do administrativnog osoblja, već i inicijalno usmjerenje da nastavimo sa daljnjim metodološkim uobličavanjem unapređenja nastavno-naučnog, ali i naučno-istraživačkog procesa unutar našeg univerziteta. Ova titula je inspirirajući, logični slijed dugotrajnih istraživačkih, kako domaćih, tako i međunarodnih nivoa saradnje u skladu sa inovativnim usmjerenjima unaprijeđenja vlastitog, a time eo ipso i ciljanog opšteg znanja“.