Kultura

Čas sjećanja na Husein bega Gradaščevića

U okviru kulturne manifestacije „Dani šejha Avdulvehaba Ilhamije Žepčaka“ na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku upriličen je Čas sjećanja na Husein bega Gradaščevića u povodu proglašenja bosanske autonomije. Organizatori predavanja bili su BZK „Preporod“ Travnik i Edukacijski fakultet. U ime organizatora goste su pozdravili Senid Gerin i prof.dr. Hazim Selimović.

O jednom od najznačajnijih poglavlja bosanske historije govorili su Senadin Lavić, predsjednik BZK „Preporod“, te Aladin Husić, Emir Zlatar i Adil Kulenović.

Senadin Lavić osvrnuo se na značaj pokreta za bosansku autonomiju i ličnost Husein bega Gradaščevića.

-Husein beg Gradaščević je povjesna bosanska ličnost koja je uložila svoj ugled, novac i moć da bi se dobila država. Da smo tada uspjeli dobiti državu sve bi se drugačije odvijalo. – kazao je Lavić.

Prema riječima Aladina Husića, postoje tri povjesna datuma za BiH, a to su 12.septembar 1831.godine, 25.novembar 1943.godine i 1.mart 1992.godine.

Času sjećanja na Husein bega Gradaščevića prisustvovali su i potomci, članovi porodice Gradaščević koja decenija živi u Travniku.