CCI predstavlja rezultate monitoringa rada Vlade i Skupštine SBK

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavit će u ponedljeka 27. augusta  rezultate monitoringa rada Vlade i
Skupštine Srednjobosanskog kantona  za mandatni period 2014.-2018. godina.

 

Svi dosadašnji, polugodišnji i godišnji, izvještaji Centara civilnih inicijativa (CCI) o radu izvršne i zakonodavne vlasti u Srednjobosanskom kantonu bili su negativni, a ovaj Kanton svrtstavan je na samo začelje u Federaciji BiH. Posebno je isticana slaba zakonodavna aktivnost Skupštine SBK i nedostatak Strategija od strane Vlade SBK koje bi rješavale stvarne probleme građana Srednjobosanskog kantona.