Politika

Četiri godine poslije? Mogli smo daleko bolje ali za to nije bilo sluha u vladajućoj koaliciji!

Interview sa Sinišom Dukićem, vijećnikom SDP-a u OV Travnik

 

Poslije četiri godine mandata  u Općinskom vijeću Travnik, razgovaramo sa vijećnikom SDP-a Sinišom Dukićem o tome koliko je Općinsko vijeće ispunilo svoju „zadaću“ prema građanima Općine Travnik koji su ih izabrali na posljednjim lokalnim izborima 2012. godine. Siniša Dukić je vijećnik koji nosi nezvanično priznanje da je najaktivniji vijećnik u trenutnom sazivu u posljednje četiri godine sa preko 40 inicijativa i 60 pitanja usmjerenih ka poboljšanju privrednih i infrastrukturnih  uslova poslovanja, kao i mjera usmjerenih ka kvalitetnijem životnom okruženju za sve građane naše općine.

Je li sastav ovog Vijeća opravdao povjerenje koje su im građani ukazali prije četiri godine tj. 2012. godine?

Prije svega, dozvolite da se zahvalim građankama i građanima Travnika za podršku koju sam dobio na lokalnim izborima 2012. godine kada sam dobio mandat u sadašnjem Vijeću zahvaljujući njihovim glasovima i ukazanom povjerenju. Ako hoćete da Vam iskreno odgovorim na ovo pitanje, mogu odgovorno reći da je urađen polovičan posao. Naime, svake godine smo usvajali Plan rada OV Travnik za tekuću godinu i bio je to dokument koji je bilo moguće ostvariti uz malo veći napor svih uključenih u taj proces. Govorim o nadležnim općinskim službama i vijećnicima koji su izabrani da predložene mjere i uredbe rasprave, dopune i usvoje kako bi život u Travniku bio dostojan građana. Ali kao i obično, ljudski faktor uvijek prvi zakaže i većina aktivnosti, mjera, strategija i uredbi ne ugleda svjetlo dana. Kada ukažete da nema sinergije između općinskih službi i Općinskog Vijeća, onda vladajuća koalicija pokušava tražiti opravdanje koristeći argumente u koje i sami ne vjeruju. A onaj ko je dobar u traženju opravdanja, rijetko je dobar u bilo čemu drugom. I tako se četiri godine vrtite u začaranom krugu nacionalnih interesa koji se manifestiraju u tome ko će koga prevariti ili nadmudriti. Još jednom podvlačim da nije važno ono što činimo povremeno već ono što činimo dosljedno.

dsc_0139

U posljednje vrijeme se pominju podaci da je zaposlenost u Travniku povećana, tj. da je trenutno zaposleno oko 12.434 radnika, te da je to zasluga mjera i aktivnosti vladajućih stranaka? Kako gledate na to?

Da sam član neke od vladajućih stranaka, šutio bih o ovom podatku. Naime, Federalni zavod za programiranje razvoja je izdao publikaciju za 2015. godinu pod nazivom „Socio-ekonomski pokazatelji po kantonima“ koji neupitno pokazuju da u Travniku imamo 37.556 radno sposobnih stanovnika,  od čega radi 12.434 radno sposobna stanovnika ili 33,1 %. E to je šokantan podatak, tj. kada vidite da vam radi samo 33,1 % stanovnika općine. Uz to ide i prosječna plata od 652,00 KM ili 78,5 % od prosječne plaće  u Federaciji BiH. Odgovor na ovo pitanje se daje sam po sebi. Zanemarivanje interesa građana, nepostojanje političke podrške vladajućih stranaka, nedovoljan broj mjera i aktivnosti  i/ili neznanje i nesposobnost,  dovelo  je do toga da se Travnik nalazi na 30. mjestu po stepenu razvijenosti u Federaciji BiH. To je nedopustivo za grad koji pamti bolja i uspješnija vremena.

Poznato je da ste nezvanično proglašeni najaktivnijim vijećnikom u sadašnjem sastavu Općinskog vijeća.  Preko 40 inicijativa i više od 60 pitanja prema različitim nadležnim općinskim službama. Da li je bilo uzaludno ili uspješno?

Nikada nije uzaludno ako prenosite poruke stanovnika Travnika koji vam priđu i objašnjavaju svoje probleme i zajedno sa njima tražite načine da im, kroz podnošenje inicijativa i pitanja, pomognete. Mislim da je to i osnovna funkcija vijećnika tj. da asistira građanima kako bi oni artikulisali svoje potrebe, probleme i želje. Biću iskren kada kažem da mi ova nezvanična titula nije bila cilj, jer nisam ni znao da se to prati u nadležnoj službi. Cilj je bio da doprinesem razvoju grada, koliko god mogu i znam. Ponosan sam da je mojih par inicijativa usvojeno, a sljedeće dvije su mi najdraže, poticaj za poljoprivredu i paketi pomoći socijalno ugroženim kategorijama boraca i branitelja u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Kao poticaj za razvoj poljoprivrede, tražio sam da se iz Budžeta Općine izdvoji 100.000,00 KM, ali su vladajuće stranke pristali na samo 50.000,00 KM. Usvajanjem Strategije razvoja poljoprivrede Općine Travnik planiran je iznos od 1,5 % godišnjeg budžeta, tako da poljoprivrednici već od 2017. godine mogu očekivati iznos od 225.000 KM kao poticaj poljoprivredi. Ja bih apelirao na poljoprivrednike da se udružuju u zadruge, te da ukrupnjuju posjede jer je to budućnost poljoprivrede u Travniku.

dsc_0202

Izbori su za 20-tak dana. Neka poruka za glasače ?

Prije svega, pozvao bih sve punoljetne građane i građanke Općine Travnik da ispune svoju obavezu i da se u što većem broju pojave na biralištima. Vrijeme je da svaki pojedinac preuzme odgovornost i svojim glasom ukaže povjerenje određenim kandidatima, tj. političkim strankama, kako bi nakon određenog vremena imao puno pravo da vrijednuje njihov rad, odnosno da zahtijeva poboljšanje njihovog djelovanja.

Vezano za listu kandidata SDP Travnik, iskreno smatram da je vrlo kvalitetna imajući u vidu da predstavlja spoj iskustva i mladosti koja može odgovoriti svim iskušenjima i izazovima pred kojima se može naći naš Travnik. Ja ću lično, bio ponovo vijećnik ili ne, pomoći savjetima i sugestijama mlađim kolegama da razvoj Travnika postavimo na zdrave osnove. Kao predstavnik talijanske razvojne agencije za FBiH koja je iskazala interes da dođe u Travnik, mogu obećati da ću insistirati na projektu „Travnik Software City“ koje je u planovima ove agencije. Mi naš razvoj moramo temeljiti i na visoko sofisticiranim tehnologijama, a ne samo na nisko akumulativnim kao što su tekstil i obuća.

A poruka je slijedeća i citiram njemačkog književnika, filozofa i naučnika Getea koji kaže: „Samo jedno zlo je neizlječivo a to je ako narod sam digne ruke od sebe“. Zato je važno da što veći broj građanki i građana  Travnika izađe na ove lokalne izbore i izabere ljude koji će ih predstavljati u slijedeće četiri godine.