Travnik danas

Danas je  4.april – Dan svjesnosti o opasnosti od mina

Evropska unija u BiH, World Vision, i UDAS –Udruženje amputiraca koji realizuju i u Travniku projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtavama mina u BiH“obratili su se zajedničkim saopštenjem za javnost u povodu 4. april – Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina Bosna i Hercegovina bez mina za sigurniju budućnost djece :

 

Evropska unija u BiH, World Vision, i UDAS –Udruženje amputiraca koji realizuju i u Travniku projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtavama mina u BiH“obratili su se zajedničkim saopštenjem za javnost u povodu 4. april – Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina Bosna i Hercegovina bez mina za sigurniju budućnost djece :

 

„BiH se i dalje suočava sa ozbiljnim problemom kontaminacije minama, jer mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata predstavljaju direktnu pretnju sigurnosti i životima 545.000 građana. Ozbiljnost problema potvrđuje i podatak da je od 1992. godine oko 8.386 ljudi stradalo od mina u BiH.

Dočekujemo 4. april, međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, sa velikim očekivanjima da bi ove godine mogli vidjeti obnovljenu predanost nadležnih vlasti, koji upravljanju protivminskim djelatnostima, u ispunjavanju preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina. Ovo se odnosi na obaveze da se osigura podrška žrtvama mina u rehabilitaciji i integraciji, kao i čišćenju preostalih miniranih teritorija što prije, ali ne kasnije od 2025. godine. I zaista, vrijeme je da se ove obaveze privedu kraju!

 

Protivpješadijske mine izazivaju patnju i stradanja i predstavljaju ozbiljnu prepreku ekonomskom razvoju. Također, sprečavaju povratak izbjeglica i raseljenih lica, te uspostavljanje normalnih društvenih tokova i sigurnog okruženja.

 

Evropska unija je snažno posvećena potpunoj eliminaciji protivpješadijskih mina u Bosni i Hercegovini i podržava prava žrtava mina i njihovih porodica na podršku i rehabilitaciju. Od 1996. godine, EU je uložila 46 miliona eura u sektoru deminiranja u BiH, čime je potvrdila svoju posvećenost ovom važnom pitanju.

 

Nevladina organizacija World Vision, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS“, doprinosi ovom zahtjevnom cilju kroz projekat „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtavama mina u BiH“. Projekat, kojeg finansira Evropska unija, obezbjeđuje socio-ekonomsko osnaživanje i integraciju žrtava mina i njihovih porodica u 11 opština ugroženih minama u BiH. Oko 50 preživjelih od mina će imati mogućnost da poboljšaju vještine u upravljanju malim biznisom, nakon čega će im biti nabavljena oprema i osigurana stručno tehnička podrška u razvoju njihovih biznisa. Dodatno, 170 članova njihovih porodica, uključujući i 61 maloljetno dijete, će takođe imati koristi od projekta.

 

Evropska unija i World Vision su udružili snage u podizanju svjesnosti o pravima i potrebama žrtava mina i djece žrtava mina u BiH. Djeca žrtve mina ne bi smjela biti zanemarena. Broj djece stradale od mina u BiH se značajno smanjio tokom posljednje decenije, međutim, mnoga djeca nastavljaju da žive u zajednicama ugroženim minama, gdje je njihova sigurnost i pravo na bezbrižno djetinjstvo i dalje ugroženo. Djeca koja su izgubila člana porodice u minskom incidentu ili koja žive u porodici sa odraslim preživjelim od mina, se također nose sa značajnim izazovima oporavka od gubitka ili nedovoljne podrške od strane nosioca domaćinstva i součavaju se sa siromaštvom. Neka djeca napuštaju školu, jer moraju da rade ili da se brinu o roditeljima. Politički lideri i državne vlasti nadležne za protivminsko djelovanje se pozivaju da daju doprinos da se izazovi koji se tiču uticaja mina u BiH završe što prije. “

 

(Općina Travnik)