Centralna BosnaInfo

Generacija maturanata SGŠ Jakova Gotovca

Ove godine Srednja glazbena škola  Jakova Gotovca u Novom Travniku promovisala je 17. Generaciju maturanata. Među 15 maturanata su instrumentalisti na harmonici, gitari, saksofionu i klaviru, te maturatni Teorijskog smjera. Maturnati 17. generacije su: Melisa Čangalović, Lea Čurčić, Katarina Jakić, Lucija Jelić, Stjepan Jelica, Andrea Krišto, Marko Mađar, Vanja Strukar, Ivona Šiško, Mihael Šapina, Benjamin Turić, Marijana Vrhovac, Emin Viteškić, Anja Volić – Vukadin i Maja Matuka. Razrednica ovoj generaciji maturanata je Nanarela Bajo.