Centralna Bosna

Ko je protiv ukidanja zdravstvenih markica u SBK?

Današnja, 2.redovna sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona, protekla je znaku samo jedne tačke Dnevnog reda – usvajanja Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu. Bez obzira što se vladajuća koalicija na nivou ovog Kantona – SDA-DF i HDZ, trudila da pokaže kako je ovaj rekordni Budžet i razvojni i socijalni, činjenice su ipak pokazale drugačije. Povećnja izdavanja za pojedne kategorije daleko su bila od rasta inflacije i cijena u protekloj godini, a ulaganja u poljoprivredu i privredu, daleko od potreba istih.

Ljubinka Atanasijević, zamjenica Predsjedavajućeg Skupštine i zastupnica ispred SDP BiH, kao mjere direktne pomoći građanima Kantona podnijela je dva amandmana.

Imajući u vidu izuzetno tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalaze građani Bosne i Hercegovine, a posebno Srednjobosanskog kantona, kao ekonomski najsiromašnijeg kantona u Bosni i Hercegovini, smatramo da Budžet Kantona, koji nikad nije bio veći, prvenstveno zahvaljujući rastu cijena i opštoj inflaciji, mora prepoznati i najugroženije građane, a posebno penzionere i nezaposlene. S tim u vezi predlažem, da se svakako nezakonito uveden sistem naplate izuzetno nepopularnih „ZDRAVSTVENIH MARKICA“ UKINE ZA SVE GRAĐANE KANTONA, a sredstva koja Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona planira u svom Budžetu pokriju iz sredstava Budžeta Kantona.

Drugi amandman odnosio se na direktnu pomoć gluhim i nagluhim osobama u našem Kantonu. Naime, krajem 2022.godine Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila je Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Srednjobosanskom kantonu / Kantonu Središnja Bosna, koji je objavljen u Službenim novinama SBK/KSB, broj 8/22, od 09.09.2022.godine. Provedba ovog Zakona zahtjevala bi i određena finansijska sredstva neophodna za finansiranje pojedinih redovnih aktivnosti proisteklih iz Zakona, te će se sredstva za njegovu primjenu trebati osigurati kao posebna stavka u budžetu za naredne godine. Iznos neophodnih finansijskih sredstava će zavisiti od zakonodavca u smislu da se osnovna primjena Zakona može obezbjediti sa oko 30.000,00 KM, dok bi puna primjena ovog Zakona zahtijevala znatno viša sredstva.

Na žalost, vladajuća SDA-DF i HDZ, nije našla za shodno da podrži ove amandmane, tako da se nelegalno uzimanje sredstava od građana od kojih se već kroz doprinose, finansira sektor zdravstva, nastavlja i dalje. Do kad će se to nastaviti, ipak je u krajnjoj liniji, odluka građana koji ovo stanje mogu promjeniti na izborima.

(KO SDP SBK)