Travnik

Građani ogorčeni, općinska administracija šuti, a prinudni upravitelj šalje račune ….

 

-Tražim od nadležne službe da mi dostavi mišljenje o načinu izdavanja računa i vremenskom periodu za koji je izdat račun Prinudnog upravitelja  na urbanom dijelu Opštine a mislim na period od 1.1 2017 pa do 31.3.2017. Napominjem da je većina građana račune za predmentne mjesece primila krajem aprila i početkom maja. – bilo je vijećničko pitanje Siniše Dukića (SDP).

Odgovor nije dobio , kao ni brojni Travničani koji su na sastanku sa prinudni upraviteljem i šefom nadležne općinske službe očekivali odgovore.

Mnogi se u Travniku  s pravom  pitaju da li se to ponavlja slučaj UNIS – Energetike i naplate tzv. fiksnog troška? Da li je općinska administracija u Travniku izvukla pouku nakon plaćene kazne Konkurencijskom vijeću BiH? Da li općina Travnik postoji zbog građana ili privatnih firmi koje su uglavnom iz drugih općina?