Politika

Inicijativa zastupnika Samira Čurića u Skupštini SBK

 

Zastupnik Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH u Skupštini SBK, Samir Čurić na posljednoj sjednici pokrenuo je inicijativu  za izmjene kantonalnog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama u SBK i njegovo usklađivanje sa Zakonom o stvarnim pravima.

Povod za ovu su nezadovoljstvo građana Travnika nakon imenovanja prinudnog upravitelja iako su pojedine zgrade vrlo dobro orgnzovane i uređene, te raspolažu značajnim sredstvima.

-U kantonalnom zakonu stoji kako poslove upravitelja može obavljati privredno društvo koje je registrovane za obavljanje djelatnosti održavanja, a u Zakonu o stvarnim pravimastoji „kako se ovi poslovi mogu povjeriti i drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj osobi“. Nigdje se ne navodi da isti moraju biti registrovani za te poslove.– pojasnio je zastupnik Čurić.

Kantonalni Zakon nije u saglasnosti sa Zakonom o stvarnim pravima i u dijelu koji se tiče donošenja odluka. Prema kantonalnom zakonu za donošenje odluke koje ne obuhvataju poslove redovnog održavanja potrebna je saglasnost etažnih vlasnika koji imaju više od 2/3 korisne površine zgrade.

-Zakon o stvarnim pravima sadrži odredbu da u ovim slučajevima je potrebna saglasnost svih stanara. – kazao je zastupnik Čurić.

Na javnim rasprava u općini Travnik preko 100 vlasnika stanova potpisalo je inicijativu za izmjene kantonalnog zakona, a zahtjev je resorniom Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK, uputila i Općina Travnik. Kako se moglo čuti „niko nema ništa protiv prinudnih upravitelja, ali treba dati priliku stanirima zgrada koje su dobro organizovane, a ne da im se nameće upravitelj koji često ne može odgovoriti zadacima i potrebama stanara.