Info

Internacionalnom univerzitetu Travnik Evropska komisija dodijelila Erasmus Povelju u visokom obrazovanju

Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku dodijeljena je Erasmus povelja u visokom obrazovanju 2021-2027 (ECHE) od strane Evropske komisije za obrazovanje. Dodjela Erasmus povelje preduslov je za sve visokoškolske ustanove koje se nalaze u zemlji sudionici programa i koje žele sudjelovati u Erasmus + programu kao i u tri ključne aktivnosti koje on obuhvata (mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, saradnja radi ostvarivanja inovacija i razmjena dobre prakse, podrška reformi politika).

 

 

Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE) univerzitetima služi kao opći kvalitativni okvir za aktivnosti evropske i međunarodne saradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu Erasmus + programa. Načela Erasmus povelje prilagođena su u skladu s novim naglascima programa Erasmus+ za razdoblje 2021 – 2027, kao što su digitalizacija, uključivanje i održivost.

Dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE)  predstavlja potvrdu uspjeha i kontinuiranog rada Internacionalnog univerziteta Travnik na unaprjeđenju međunarodne saradnje koja je rezultirala da postane prepoznatljiv partner u evropskom obrazovnom prostoru.

Postupak dodjele Erasmus povelje u visokom obrazovanju u nadležnosti je Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu smještene u Briselu kojoj se visokoškolske ustanove  zainteresirana za sudjelovanje  u programu Erasmus+ prijavljuju direktno.

Prijedlog i prijava Internacionalnog univerziteta Travnik za novu Erasmus povelju u visokom obrazovanju prihvaćeni su od strane Izvršne Agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Erasmus povelja predstavlja okvir za kvalitetnu provedbu svih Erasmus+ aktivnosti. Temeljem povelje, koja je preduvjet, Internacionalni univerzitet Travnik će u narednom razdoblju moći prijavljivati projekte i sudjelovati u svim aktivnostima novoga ciklusa Erasmus+ programa.