Kult ARTKultura

Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije “Travničke večeri 2019”

Javna ustanova Centar za kulturu Općine Travnik objavljuje Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije„TRAVNIČKE VEČERI  2019“.

 

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 1.7.2019. – 31.7.2019.godine.

 

Prijedlog treba da sadrži:

 

–        kratak opis aktivnosti,

–        lokaciju,

–        vrijeme održavanja,

–        broj učesnika,

–        tehničke potrebe,

–        kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu),

 

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 15.6. 2019.god. na adresu:

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“, Bosanska bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu Kulturne manifestacije TRAVNIČKE VEČERI 2019.“ ili e-mail adresu [email protected]

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane uprave JU „Centar za kulturu općine Travnik“ u cilju definisanja konačnog Programa.