Izbori

Kandidati SDA za Skupštinu Srednjobosanskog kantona

Na listi Stranke demokratrske akcije (SDA) BiH za Skupštinu Srednjobosanskog kantona nalazi se 35. kanidata. Nosilac liste je Tahir Lendo, aktuelni premijer Srednjobosanskog kantona i predsjednik Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Travnik.

 

 

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

 1. TAHIR LENDO
 2. MELISA KAJMAK
 3. SEDŽAD MILANOVIĆ
 4. AMIR ŠEČIBOVIĆ
 5. SEMINA MUKIĆ
 6. SALKAN MERDŽANIĆ
 7. ELDIN DELIĆ
 8. IRMA ČORBIĆ
 9. AMRA HUSELJIĆ
 10. NEDŽAD ORMAN
 11. BELMINA FATIĆ
 12. JASMINKO RATKUŠIĆ
 13. AMELA HARAČIĆ
 14. SUAD MUSIĆ
 15. NISVET HRNJIĆ
 16. FATIMA DERVIĆ
 17. SANIDA ZUKIĆ
 18. IRHADA STRUKAR
 19. HIDAJET SIVRO
 20. MIRZA IDRIZOVIĆ
 21. ELMA SALKANOVIĆ
 22. ABID DROBO
 23. ALDINA ĐULOVIĆ
 24. SEAD MUMINOVIĆ
 25. AMER MRAKO
 26. AMRA DELJKIĆ VUKOVIĆ
 27. IBRAHIM INDŽIĆ
 28. NEJRA HUREM
 29. MIRALEM LANGIĆ
 30. MUHAREM ČUPINA
 31. NAILA ČAUŠEVIĆ
 32. INDIKRA MEHIĆ – ČEJVAN
 33. ERMINA BERBEROVIĆ
 34. ZULFO PURIĆ
 35. VILDAN HAJIĆ

 

Kandidati za Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Travnik su:

2. ALIJA JUSIĆ

8. SABINA KOS

12. EMIR GANIĆ

13. MEDIHA RIĐIĆ

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Kandidatkinje za Parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine ispred Općinske organizacije SDA Travnik su: 2. AMIRA ĐELILBAŠIĆ i NAĐA HADŽIEMRIĆ.

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript