Info

Korupcija slabi ekonomiju i potkopava demokratiju i vladavinu prava!

 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je danas u Travniku okrugli sto o borbi protiv korupcije na kojem su učestvovali čelni ljudi izvršne i zakonodavne vlasti Srednjobosanskog kantona, te  članovi Tima za sprečavanje korupcije.

Korupcija predstavlja veliki izazov za svako društvo jer korupcija slabi ekonomiju i potkopava demokratiju i vladavinu prava naglasio je Kristiano (Cristiano)  Barale, šef Terenskog ureda OSCE-a u Travniku, te dodao:

-BiH prepoznaje korupciju kao izazov i trenuno je u postpku izrade sistema za borbu protiv korupcije.  Uspostava multidisciplinarnih timova za borbu protiv korupcije je jasan znak da BiH teži ka iskorjenjivanju korupcije. Cilj okruglog stola je ojačati koordinaciju i saradnju između Tima za sprečavanje korupcije, izvršne i zakonodavne vlasti Srednjobosanskog kantona. – rekao je Barale.