Sport

Ministrica Čerkez i premijer Lendo na čelu Organizacionog odbora ” Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2016. godinu “

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Katica Čerket sa pomoćnikom za kulturu, sport i informisanje Nusretom Baručijom razgovarala je sa  predsjednikom Sportskog saveza SBK/KSB Mirsadom Ibrišimbegovićem i sekretarom Sportskog saveza SBK/KSB Amelom Lolić o organizaciji manifestacije ” Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2016. godinu ” i ovom prilikom prihvatila da bude na čelu Organizacionog odbora ove izuzetno značajne manifestacije, manifestacije koja je jedinstvena prilika da se najboljim oda priznanje za rad i trud u godini koja je pri kraju.

Zajedno sa ministricom Katicom Čerkez na čelu organizacionog odbora u funkciji potpredsjenika bit će i premijer Kantona Tahir Lendo što ovogišnjoj manifestaciji daje još veći značaj i kredibilitet. ” Izbor sportiste Kantona za 2016. godine ” organizovat će se pod pokroviteljstvom Vlade SBK/KSB i u narednom periodu Vlada SBK/KSB donijet će odluku o izdvajanju sredstava.  Tokom razgovora ministrica Čerkez istaknula je da će se u 2017. godini sredstva sporta planirana Budžetom SBK/KSB povećati za 100.000,00 KM i da je jedan od prioriteta da se u 2017. godini donese strategija sporta Kantona gdje očekuje da Sportski savez SBK/KSB zajedno sa svojim članicama da svoj doprinos u što kvalitetnijoj izradi strategije sporta.

Predsjednik Sportskog saveza SBK/KSB Mirsad Ibrišimbegović zahvalio se ministrici Čerkez na podršci u organizaciji ” Izbora najboljeg sportsite Kantona za 2016. godinu ”  prihvatanju da bude na čelu Organizacionog odbora što je za Sporstki savez SBK/KSB i sve sportsite i sportske radnike velika čast jer važno je da resoni ministar i premijer Kantona podržavaju razvoj sporta i da će svi sportski radnici dati svoj doprinos u izradi strategije koja je u interesu razvoja sporta.

Datum i mjesto održavanja manifestacije ” Izbora najboljeg sportsite Kantona za 2016. godinu ” bit će naknadno određeno, a prva sjednica Organizacionog odbora odražet će se  13. decembra 2016. godine na kojoj će se donijeti odluka o predsjedniku, potpredsjendiku i članovima Ocjenjivačkog suda/Žirija.

 

(SS SBK/KSB)