Biznis

Načelnik Općine Kiseljak uputio poziv potencijalnim investitorima

Načelnik općine Kiseljak objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u poduzetničkoj zoni ”Dugo Polje”.
Poduzetnička zona ”Dugo Polje” nalazi se u naseljenom mjestu Brestovsko uz magistralnu cestu M 114  Kaonik-Blažuj i udaljena je od središta općine Kiseljak točno 9,00 kilometara.
Predmet javnog poziva je 40 parcela (površine cca 5.000 m2) u vlasništvu općine Kiseljak, opremljene infrastrukturom  ukupne površine 276.440,00 m2 , u sastavu poduzetničke zone ”Dugo Polje”. Za obuhvat poduzetničke zone urađen je Idejni projekt parcelacije i isti usvojen od strane općinskog vijeća Kiseljak.
Odlukom o osnivanju poduzetničke zone ”Dugo Polje’  predviđena je gospodarska namjena što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone razviti i druge djelatnosti-prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti, da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.
Pozivaju se svi zainteresirani da svoje pisane ponude (pismo namjere) dostave  na adresu: Općina Kiseljak, Načelnik općine Kiseljak, Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
Pismo namjere treba sadržavati podatke o investitoru, kratki plan ulaganja i ukupnu površinu neophodnog zemljišta za ulaganje.
 Na internet stranici Općine Kiseljak www.opcina-kiseljak.org. dostupan je Idejni projekt parcelacije, a sve dodatne informacije o zoni i zemljištu  dostupne su putem telefona 030 871 708.
Ovaj javni poziv služi prvenstveno za utvrđivanje i iskazivanje interesa za Poduzetničku zonu ”Dugo Polje”  te ni poziv niti ponude nisu obvezujući.
2 Attachments