Život

Nastavak kursa „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“

U periodu od 24. do 27. juna 2016. godine, u prostorijama Centra za edukaciju mladih u Travniku, održat će se treći blok predavanja, pod nazivom Rad sa pojedincima, u okviru univerzitetskog kursa „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“ nivoa A. Kurs se realizuje u saradnji sa Školom za edukaciju i komunikaciju, Univerziteta u Jönköpingu (Švedska).

Tokom ovog bloka predavanja, polaznici/ce će imati priliku da se upoznaju sa sistemima vrijednosti i vjerovanja, koja mogu uticati na rad sa pojedincima/kama, zatim sa teorijama o radu s pojedincima, specifičnim aktivnostima koje se koriste u radu s njima, međuljudskim odnosima kao važnoj komponenti omladinskog rada, te će imati priliku unaprijediti vlastite komunikacijske vještine i vještine lične refleksije.

-Kurs “Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici” je osmišljen kao program obuke osoba koje rade ili bi željele raditi sa djecom i mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja i udruženja građana. Ciljevi kursa su da studentice i studenti steknu osnovna znanja, vještine i stavove o liderstvu i omladinskom radu u zajednici, kao i da istraže ulogu istog, u kontekstu pomirenja i transformacije konflikata.- saopćeno je iz CEM-a

Također, studentice i studenti će imati priliku za lični i društveni razvoj, te razvoj reflektivnog, analitičkog i profesionalnog odnosa prema poslu, te će razvijati rad sa mladim ljudima i imati priliku da budu aktivni u razvoju svojih zajednica i da doprinesu razvoju struktura i politika omladinskog rada u zajednici.